ศาลนัดตัดสินคดีจำนำข้าว "ยิ่งลักษณ์" 25 ส.ค.นี้

การไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้าย ในคดีจำนำข้าว ของอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เสร็จสิ้นลงแล้ว ศาลอนุญาติให้ อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ แถลงปิดคดีด้วยวาจา วันที่ 1 สิงหาคม พร้อมนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 25 ส.ค. เวลา 9 นาฬิกา ติดตามรายงานสดเรื่องนี้ กับคุณอโนทัย สกุลทอง

หลังการไต่สวนสิ้นสุดลง ศาลมีคำสั่ง ยกคำร้อง กรณีที่ทนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยมาตรา 5 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 ว่าขัดหรือแย้งกับมาตรา 235 วรรค 6 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เพราะศาลเห็นว่า ได้ให้โอกาสคู่ความทั้ง 2 ฝ่าย อย่างเต็มที่ โดยให้นำพยานหลักฐานเข้าไต่สวนเพิ่มเติม โดยโจทย์ยื่นพยานเพิ่มเติม 21 ครั้ง ไต่สวนพยาน 15ปาก ฝ่ายจำเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม 51ครั้ง ไต่สวนพยาน 30ปาก คำร้องของฝ่ายอดีตนายกฯ ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 212 ที่ศาลจะต้องส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และศาลอนุญาติให้ อดีตนายกยิ่งลักษณ์ แถลงปิดคดีด้วยวาจา วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. พร้อมนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 25 ส.ค. เวลา 09.00น.