เปิด! เส้นทาง คดีจำนำข้าว "ปู ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

ย้อนไปเมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของไทย วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลาล่วงเลยมา 3 ปีเต็ม คดีจำนำข้าว ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนพยานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สำนวนของ ป.ป.ช. กว่า 4,000 หน้า ระบุ ที่มาของความเห็นให้สั่งฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา 123/1 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งความเสียหาย

อัยการสูงสุดใช้เวลาอีก 7 เดือนสรุปสำนวนสั่งฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" แล้วได้นำสำนวนเอกสารร่วม 20 ลังกว่า 60,000 แผ่น ยื่นฟ้องคดี "อดีตนายกฯ" ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 19 ก.พ.58

ศาลฎีกาฯ ตรวจหลักฐานของฝ่ายอัยการ และ"อดีตนายกฯ" กำหนดไต่พยานอัยการ 14 ปาก เริ่มนัดแรกวันที่ 15 ม.ค.59 ตั้งต้นด้วย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสื่อมวลชน รวบรวมเนื้อหาโครงการรับจำนำข้าว เพื่อเปิดประเด็น และเพิ่มความเข้มข้น เมื่อรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประจักษ์ บุญยัง นำสืบประเด็นการทำหนังสือเตือน ข้อบกพร่องโครงการ และบทสรุปความเสียหาย ด้วยข้อมูลสำคัญของปลัดสำนักนายกฯ จิรชัย มูลทองโร่ย และอดีตประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. การไต่สวนพยานจบในวันที่ 24 มิ.ย.2559

ส่วนพยาน "อดีตนายกฯ" 42 ปาก เริ่มไต่สวนตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.59 อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ขึ้นเบิกความด้วยตัวเอง ยืนยันว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และไม่ได้เพิกเฉยทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนพยานอีก 18 ปาก อย่างเช่น อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย โอฬาร ไชยประวัติ และทีม รมต.เพื่อไทย วราเทพ รัตนากร อดีตรองนายกฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รมต.เกษตร ยุคล ลิ้มแหลมทอง รวมถึง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานการตรวจสอบทุจริตโครงการรับจำนำข้าว การไต่สวนพยานจำเลยเสร็จสิ้น นัดสุดท้าย (21 ก.ค.60)

ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา เมื่อไต่สวนพยานนัดสุดท้ายเสร็จ คู่ความทั้งสองฝ่ายทำคำแถลงปิดคดียื่นต่อศาลภายในเวลาที่กำหนด เชื่อว่า ไม่เกินเดือน ส.ค.จะมีการยื่นคำแถลงปิดคดี จากนั้นตามกฎมายก็จะไม่เกิน 7 หรือ 14 วัน ศาลจะมีคำพิพากษา เป็นไปได้ คนทั้งประเทศจะได้รู้คำพิพากษา บทสรุปของโครงการจำนำข้าวชี้ชะตา อดีตนายกฯ ในช่วงเดือน ก.ย. นี้