ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

เปิด 103 รายชื่อ! จำเลย คดีค้ามนุษย์ โรฮิงญา

3.89K 63
เปิด 103 รายชื่อ! จำเลย คดีค้ามนุษย์ โรฮิงญา

คดีดังกล่าวเกิดเป็นข่าวใหญ่เมื่อปี2558 เริ่มต้นจากการค้นพบหลุมฝังศพของลักลอบเข้าเมือง ถูกฝังไว้ที่เทือกเขาแก้ว ในอำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ก่อนที่ศาลจังหวัดนาทวี ได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 88ราย จนมีการโอนคดีมาพิจารณาคดีที่แผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ขณะนี้มีจำเลยในคดีที่ต้องเดินทางเข้าฟังการพิจารณาทั้งสิน103ราย สำหรับพล.ท.มนัส จำเลยที่54ของคดี เคยอยู่ในตำแหน่งผอ.กอร.มน.ภาค4ส่วนแยกที่1 ระนอง/ปี56 ผู้บังคับการทหารบกชุมชน ชุมพร/ก่อนจะมาดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ตลอดการควบคุมตัวพล.ท.มนัสปฏิเสธข้อกล่าว มาโดยตลอดโดยอ้างว่าเงินที่โอนเข้าบัญชี ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการออกหมายจับคดีค้ามนุษย์ของพโทมนัสนั้น เป็นเงินค่าวัวชน

เปิด! 103 รายชื่อจำเลย คดีค้ามนุษย์ โรฮิงญา

1) นายบรรณจง หรือจง ปองผล ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร2) นายอ่าสัน หรือหมู่สัน หรือบังสัน อินทธนู ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร3) นายร่อเอ หรือเอ๋ สนยาแหละ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร4) นายอาหลี หรือหลี ล่าเม๊าะ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร5) นายยาหลี เขร็ม ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร6) นายประสิทธิ์ หรือเดช หรือบังเบส หรือบังเค เหล็มเหล๊ะ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร7) ดาบตำรวจอัศณีย์รัญ นวลรอด ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร8) นายสาโรจน์ หรือบังสา แก้วมณีโชติ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร9) ร้อยตำรวจโทมงคล สุโร ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร10) นายชลชาสน์ หรือบังโอบ ไชยมณี ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

11) นายสมยศ อังโชติพันธุ์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร12) นายชลธิชา หรือบังชล ไชยมณี ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร13) นายเจ๊ะมุสา หรือล้าน สีสัย ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร14) นายอาบู หรือ ส.จ.บู ฮะอุรา ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร15) นางสาวปาลิตา หรือทอม ชูอมรทรัพย์ ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง16) นายโคเทวย์ หรือโกทรี (KO HTWE) ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร17) นายสุวรรณ หรือโกหนุ่ย แสงทอง ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร18) นายอนัตตา หรือแกะ โชติบุญทอง ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร19) นายสถิต แหมถิ่น ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร20) นายสมรรถชัย หรือโบ้ หรือแรมโบ้ ฮะหมัด ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

21) นายมูปะกาส หรือบังกาด แขกพงศ์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร22) นายปิยวัฒน์ หรือโกหย่ง พงษ์ไทย ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร23) นายอนัส หะยีมะแซ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร24) นายมาเลย์ โต๊ะดิน ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร25) นายสุไหลหมาน หรือปาซี หมัดอาด้ำ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร26) นายสุรียา หรือโกชัย อาฮะหมัด หรืออาหะหมัด ( เสียชีวิต ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร27) นายวิรัช หรือบังเสม เบ็ญโส๊ะ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร28) นายพิชัย หรือบ่องล๊ะ คงเอียง ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร29) นายปัจจุบัน หรือโกโต้ง อังโชติพันธุ์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร30) นางทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง

31) พันตำรวจโทชาญ อู่ทอง ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร32) นายอนุสรณ์ หรือโกเล้ง สุขเกษม ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร33) ร้อยตำรวจตรีนราทอน สัมพันธ์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร34) นายโปเซี่ย หรือโกเซี่ย อังโชติพันธุ์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร35) นายสมบูรณ์ สันโด ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร36) นายวุฒิ วุฒิประดิษฐ์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร37) นายสมพล อาดำ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร38) นายอูเซ็น ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร39) นายสมเกียรติ หรือแอน แก้วประดับ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร40) นายอับดุลลาซีด หรือซีด มันตะสุม ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

41) นายหมัดยูโส๊บ หรือหยัด บิลเหล็ม ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร42) นายเจ๊ะเต๊ะ หรือบังเต๊ะ ยะฝาด ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร43) นายหมิด หมอชื่น ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร44) นายสราวุธ หรือบังเครา พรหมกะหมัด ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร45) นายทนงศักดิ์ หรือยี่สัน เหมมันต์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร46) นายซอเนียง อานู หรืออันวา หรือโซไนท์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร47) นายเจริญ หรือบังแฉะ ทองแดง ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร48) นายสะอารี หรือสะหรี เขร็ม ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร49) นายถาวร หรือบังวร มณี ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร50) นายดีน หรือบังดีน เหมมันต์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

51) นายชาคริต หลงสาม๊ะ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร52) นายหมาดสะอาด ใจดี ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร53) นายดาเหร็ด หมานละโต๊ะ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร54) พลโทมนัส คงแป้น ( ขัง )55) นายประสิทธิ์ หรือบังเหม แก้วประดับ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร56) นายสุภาพ แก้วประดับ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร57) นายฮาซอล (M.D.HASHIM) ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร58) นายอับดุลนาเซท หรืออาบู นอช็อต ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร59) นางสาวขวัญฤทัย จันทร์พ่วง ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง60) นางสาวสถาพร ชื่นทับ ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง

61) นายหมุดสอและ กำพวน ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร62) นางสาวสีตีคอลีเยาะ วาเตะ ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง63) นางสายตา ฮวดสี ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง64) นายอาแซ เจ๊ะบากา ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร65) นางอรปภา จันทร์พ่วง ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง66) นางสมใจ หละอะด้ำ ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง67) นายอรัณ หนูอินทร์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร68) นายจารึก สุวรรณรัตน์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร69) นางศรัญญา เตะมาหมัด ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง70) นางปราณี สุขสำราญ ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง

71) นายสุเมธ พูลสวัสดิ์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร72) นายวรวิทย์ หรือฟาริด ปูหยัง ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร73) นายธัชพล หรือบังเป้า หวังเบ็ญหมุด หรือหวังเบ็ญหมูด ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร74) นายพิศิษ์ย์ เพ็ชรศีรี ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร75) นางสายใจ มูเก็ม ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง76) นางโฉมสิณี ปิยทัศสี ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง77) นางสาวสุภิยา ด้วงขุนนุ้ย ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง78) นางหรือนางสาวผานิต ด้วงขุนนุ้ย ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง79) นางรุ่งกานต์ พิพัฒนวานิช ( ขัง )80) นายวิทยา หรือโกจ๋วน จีระธัญญาสกุล ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

81) นางจันทร์ตรี แซ่เตีย ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง82) นางสาวศิริพร หรือแมว อุดมฤกษ์ ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง83) นายภูษณ หรือฟิว ตันสุเมธ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร84) นางสาวเสาวลักษณ์ วุรุฬห์รักษ์สกุล ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง85) นายถิระพล ชูคุปติวงศ์ ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร86) นายณัฐวุฒิ ระวังภัย ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร87) นายหัวลี่ฟิ่น อ้าหลี ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร88) นายสรศักดิ์ ห่อมา ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร89) นางสาวโย หรือนางโย ดำรงพันธ์กุล ( ขัง ) ทัณฑสถานหญิงกลาง90) ร้อยเอกวิสูตร บุนนาค ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

91) นายชาลี มณีหรรษา ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร92) นายชินพงษ์ ชาตรูประชีวิน ( ขัง ) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร93) นางสาวปริศนา จิรธรรมสกุล ( ขัง )94) นายธวัช นฤหบดินทร์ ( ขัง )95) นางสาวสายฝน เผยศิริ ( ขัง )96) นายสาแล๊ะ จางวาง ( ขัง )97) นางจินตนา พรหมอักษร ( ขัง )98) นางสาวฉันทนา วันทอง ( ขัง )99) นายเจ๊ะอาด โต๊ะดิน ( ขัง )100) นายสมบัติ บำเพ็ญพงษ์ ( ขัง )

101) นายผิน ร่วมบัว ( ขัง )102) นางนงนุช บำเพ็ญพงษ์ ( ขัง )103) นายมอฮัมหมัด หาญจิตร


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend