กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11

ธนาคารกรุงไทย ร่วมปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 11 www.ktb.co.th/csr สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-208-4456