"ขสมก." เล็งขึ้นค่าตั๋วรถเมล์รุ่นใหม่

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. สมศักดิ์ ห่มม่วง ระบุ การนำรถโดยสารใหม่มาให้บริการ จำเป็นต้องเก็บค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุน ซึ่งผลศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องต้นทุนและการคิดผลตอบแทนจากค่าโดยสารที่เหมาะสม รวมทั้งจัดสรรเส้นทางเดินรถจะแล้วเสร็จภายเดือนกรกฎาคมนี้

เบื้องต้นมีแนวโน้มจะปรับขึ้นค่าโดยสาร ขสมก.ให้สอดรับกับต้นทุนที่แท้จริง เพื่อลดปัญหาการขาดทุนให้ได้ภายในปี 2564 และเริ่มมีกำไร แต่หากรัฐบาลกังวลว่าการขึ้นค่าโดยสารจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ จะต้องจัดสรรเงินอุดหนุนบริการเชิงสังคมหรือพีเอสโอให้กับขสมก.เหมือนกับโครงการรถเมล์ฟรีในปัจจุบัน