ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สนข.จัดทำแผนแม่บท ขนส่งทางอากาศ

1.19K 0

สนข.จัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2571) อย่างบูรณาการ ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาค

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ จิรุตม์ วิศาลจิตร บอกว่าจากการ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ สนข. จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2571) อย่างบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend