ยอดการใช้น้ำมันช่วงครึ่งปีแรกพุ่ง 4.3%

กระทรวงพลังงาน เผย การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วงครึ่งปีแรกโตขึ้น โดยกลุ่มน้ำมันเบนซินมีการใช้เพิ่มขึ้นสูงสุด ส่วนครึ่งปีหลังประเมินว่ายังโตตามคาดการณ์

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ บอกว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มน้ำมันเบนซิน มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น 4.3% โดยเพิ่มขึ้นทุกชนิด ยกเว้นน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ 91ที่มีปริมาณการใช้ลดลง
น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 4.8% โดยแก๊สโซฮอล์ E85 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์ที่รองรับ E85 เพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือแก๊สโซฮอล์ 95 เนื่องจากราคาปรับลดลงมาใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์ 91 ประชาชนจึงเลือกใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่า ส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) เพิ่มขึ้น 2.3% สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์ดีเซลที่เพิ่มขึ้น 4%
LPG มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น 2.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทุกภาค สูงสุดคือภาคปิโตรเคมี ยกเว้นภาคขนส่งที่ลดลง ส่วน NGV มีปริมาณการใช้ลดลงต่อเนื่อง หลังราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง ประชาชนจึงหันไปใช้น้ำมันมากกว่า ส่งผลให้สถานีบริการ NGV ทยอยปิดตัวลงเช่นกัน
สำหรับการน้ำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ช่วงครึ่งปีแรก มีปริมาณการนำเข้ามากขึ้น 4.2% ส่วนการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปลดลง 3.9% โดยเป็นการลดลงในภาคน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 น้ำมันเตา และ LPG ยกเว้นน้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2 ที่นำเข้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และ E20 สูงขึ้น
ขณะที่ LPG มีการนำเข้าลดลง 8.5% เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเสรีนำเข้าส่งออก ผู้ประกอบการบางรายจึงลดปริมาณการนำเข้า เพื่อไม่ให้เกินความต้องการภายในประเทศ ส่วนการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปลดลง 4.5%
กระทรวงพลังงานประเมินว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง ปริมาณการใช้พลังงานจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามเป้าที่วางไว้ 3% สอดคล้องกับค่า GDP ของประเทศ