เข้มปล่อยสินเชื่อ แก้หนี้คนรุ่นใหม่

ประธานสมาคมธนาคารไทยสนับสนุนคุมสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นแนวทางที่ดีเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สร้างหนี้เร็ว เชื่อช่วยสร้างวินัยการเงิน

ประธานสมาคมธนาคารไทย ปรีดี ดาวฉาย ประธาน บอกว่า การเตรียมออกประกาศเกณฑ์ใหม่ควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการให้สินเชื่อต่อรายลดลง จะเป็นแนวทางที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สร้างหนี้เร็ว เกณฑ์นี้จะช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ไม่นำเงินในอนาคตมาใช้เกินความจำเป็นจนสุดท้ายกลายเป็นปัญหาชีวิตที่แก้ไม่ตกในอนาคต

ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นใช้วงเงินสินเชื่อและใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่ได้ใช้เต็มวงเงินทุกคน จะมีเพียงผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนว่าการก่อหนี้จะต้องสัมพันกับรายได้ โดยหนี้จะต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 40% ของรายได้ เพราะหากมีสัดส่วนหนี้มากกว่านี้จะทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย