ชาวสวนยางร้องรัฐ แก้ราคายางตกต่ำ

เกษตรกรชาวสวนยางพร้อมร่วมชุมนุม หากมีเวทีเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือ เพราะขณะนี้เดือดร้อนกันอย่างมาก หลังราคายางตกต่ำ

เกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งยังคงกรีดยางพาราตามปกติ แม้ราคาจะลดต่ำลงเรื่อยๆ โดยน้ำยางสดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 38 - 39 บาท โดยกล่าวว่าราคายางขณะนี้ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะรายได้ที่เคยมีหดหายไปครึ่งหนึ่ง เพราะยางไม่ได้ราคา บางคนมีสวนยางอยู่เพียงไม่กี่ไร่ ยิ่งเดือดร้อนหนัก รายได้ไม่เพียงพอรายจ่ายหลายครอบครัวไม่พอส่งเสียลูกเรียนหนังสือ ต้องเป็นหนี้เป็นสิน เพราะถ้าราคาที่ชาวสวนยางพอใจควรจะได้กิโลกรัมละ 60 บาท แม้จะไม่มาก ไม่ได้พอใจมากนัก แต่ก็ยังพออยู่ได้ แต่หากต่ำลงจากกิโลกรัมละ 50 บาท ชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้ว เห็นด้วยอย่างมากถ้าเกิดเวที เพราะเห็นคนแชร์ต่อๆกันทั่ว อยากให้เกิดเวที แล้ว ถ้ามีการเปิดเวทีใกล้ๆก็พร้อมจะเดินทางไปร่วมชุมนุม และชาวสวนยางคนอื่นๆก็เช่นเดียวกัน พร้อมจะร่วมเวที เพราะขณะนี้เดือดร้อนกันอย่างมาก