เทศบาลนครเชียงใหม่ เพิ่มรถเมล์เล็กขนาด 23 ที่นั่งอีก 6 คัน จากเดิมมี 12 คัน เปิดเส้นทางใหม่สาย 3 เส้นทางอาเขต-ศูนย์ราชการเชียงใหม่ พร้อมเปิด Application CMTRANSIT ให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ-เช็คเวลาเดินรถ ควบคู่กับติดตั้่งระบบจีพีเอส-กล้องวงจรปิดเพิ่มความปลอดภัยผู้โดยสาร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการเปิดเส้นทางรถเมล์สาย 3  หรือรถเมล์ขาว มีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดย นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางเทศบาลฯได้่ได้เปิด ให้บริการโดยสารประจำทางนี้มาเป็นเวลากว่า 2 ปี คือสาย B1 เดินทางจากอาเขตไปสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 6 คัน และสาย B2 เดินทางจากอาเขตไปสนามบิน จำนวน 6 คัน ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากรถมีสภาพใหม่ แ ละสะดวกสบาย ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยจากสถิติผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558-พฤษภาคม 2560 มีจำนวนประชากรหันมาใช้บริการรถโดยสารถึง 134,011 คน และสามารถลดปริมาณการใช้รถได้ 44,670 คัน

รถเมล์เชียงใหม่เปิดเส้นทางใหม่ สร้างแอพตรวจสอบเส้นทาง เวลาเดินรถล่าสุด ในวันนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดเส้นทางใหม่เพิ่ม คือ สาย  B3 จากอาเขตไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเพิ่มรถเมล์ขนาดเล็กอีกจำนวน 6 คัน ขนาด 23 ที่นั่ง ภายในเส้นทางของสาย B3 นี้นั้นจะผ่านสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย เช่น เทสโก้โลตัส สถาบันพลศึกษา สถานี้ขนส่งช้างเผือก ตลาดบริบูรณ์ สถานีตำรวจช้างเผือก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการ โรงพยาบาลลานนา และเซ็นทรัลเฟสติวัล โดยคิดค่าบริการแก่ประชาชนคนละ 15 บาท และสำหรับนักเรียน-นักศึกษาในเครื่องแบบ รวมทั้งพระสงฆ์ คิดค่าบริการเพียง คนละ 10 บาทเท่านั้น ด้วยงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท

รถเมล์เชียงใหม่เปิดเส้นทางใหม่ สร้างแอพตรวจสอบเส้นทาง เวลาเดินรถ
นอกจากนี้ ในรถเมล์ทั้ง6 คันนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ Application CMTRANSIT  เพ่ื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสามารถดาวน์โหลด ทำการตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ และเช็คเวลาที่รถจะถึงป้าย รวมไปถึงการตรวจสอบจุดที่รถโดยสารนั้นสัญจรอยู่ได้ พร้อมกันนี้ ยังได้มีการติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถทุกคัน ในด้านความปลอดภัย รถโดยสารสาย B3 ทุกคันจะมีกล้องวงจรปิดติดไว้บนรถตามจุดต่างๆ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการอีกด้วย

รถเมล์เชียงใหม่เปิดเส้นทางใหม่ สร้างแอพตรวจสอบเส้นทาง เวลาเดินรถนายทัศนัย กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างจะติดขัด  ซึ่งในอดีตทางเทศบาลมีรถประจำทาง แต่ว่าไม่ตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชน เนื่องจากเป็นรถขนาดใหญ่ และเส้นทางที่วิ่งเป็นการวิ่งอ้อมเมืองไม่ได้ผ่านจุดสำคัญภายในเมือง จึงได้มีการปรับให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น ด้วยการปรับเป็นรถขนาดเล็กลง ไม่กีดขวางการจราจร มีเครื่องปรับอากาศ และเน้นให้บริการในเส้นทางผ่านตัวเมือง ผ่านสถานศึกษา และสถานที่สำคัญต่างๆ จึงถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่

รถเมล์เชียงใหม่เปิดเส้นทางใหม่ สร้างแอพตรวจสอบเส้นทาง เวลาเดินรถ
รถเมล์เชียงใหม่เปิดเส้นทางใหม่ สร้างแอพตรวจสอบเส้นทาง เวลาเดินรถ

รถเมล์เชียงใหม่เปิดเส้นทางใหม่ สร้างแอพตรวจสอบเส้นทาง เวลาเดินรถ