ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ปลดเจ้าอาวาสแก้ปัญหาจัดการทรัพย์สิน

677 0

นครศรีธรรมราช - ปลดเจ้าอาวาสวัดศาลามีชัย 1 ใน 11วัด จ.นครศรีธรรมราช ที่กำลังประสบปัญหาการจัดการทรัพย์สิน ตั้งรักษาการณ์เข้าแก้ปัญหาร่วมกับคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากหลายฝ่าย

การแก้ไขปัญหาวัดหลายวัดภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการฆาตกรรมสามเณรปลื้มแล้วฝังภายในวัดวังตะวันตก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดการความพยายามในการแก้ไขปัญหาในชื่อวัดวังตะวันตกโมเดล และวัดศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งใน 11 วัดที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินภายในวัด โดยการบริหารจัดการวัดนั่นพบว่าพระครูวิชัยนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดศาลามีชัย อยู่ในสภาพป่วยหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขณะที่การจัดการทรัพย์สินของวัดนั้นอยู่ในมือของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวทั้งยังไม่ความชัดเจนในบัญชีวัด ไม่มีกรรมการวัดรวมทั้งไวยาวัจกรอย่างเป็นทางการ

ซึ่งล่าสุดนั้นพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกคำสั่งให้ยกพระสังฆาธิการ เป็นกิตติมศักดิ์ กล่าวคือให้พระครูวิชัยนันทคุณ ซึ่งมีอายุ 85 ปี พรรษา 64 ซึ่งอาพาธและทุพพลภาพ ให้เป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ ส่งผลให้ตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดศาลามีชัย ว่างลงพร้อมกันนั้นพระครูปคุณเจติยากิจ (อ่านว่า ปะ-คุน) เจ้าคณะตำบลศาลามีชัยได้แต่งตั้งให้พระใบฎีกานพดล รองเจ้าอาวาส เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดศาลามีชัยแทน

ขณะเดียวกันนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน คณะกรรมการการจัดระเบียบ ฝ่ายบ้านเมือง กล่าวว่า การประชุมหารือครั้งนี้เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัดต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้มีระบบการติดตามการบริหารจัดการวัดถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และมติมหาเถรสมาคม การให้คำปรึกษาวัดในเรื่องการจัดประโยชน์ที่ดินของวัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วัดและเป็นการทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา และเรียกความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมาโดยเร็ว.////


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend