ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ถ้ายังไม่ผ่าน EIA Approved

9.34K 80
อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ถ้ายังไม่ผ่าน EIA Approved

อย่าเพิ่งใจเร็วด่วนได้ไปกับโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมของคอนโดมิเนียมและบ้านที่เร่งรัดให้รีบตกลงปลงใจซื้อ หากเรายังไม่ได้ตรวจสอบ EIA Approved ของโครงการ หรือโครงการยังไม่ผ่าน EIA Approved เพราะแทนที่จะได้กำไรสุดคุ้มจากโปรโมชั่น เราอาจจะต้องเสียทั้งเวลาและโอกาสการซื้อคอนโดมิเนียมและบ้านที่ผ่าน EIA ในทำเลใกล้เคียงกัน

รู้จักกับEIA Approved

                คำว่า "EIA"ที่เรามักจะพบเห็นทั่วไปในใบปลิวโฆษณาคอนโดมิเนียมและบ้านมีที่มาจากEnvironmental Impact Assessment คือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษา เพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการ                สำหรับการจัดทำ EIA ของโครงการต้องศึกษาให้ครอบคลุมระบบสิ่งแวดล้อม4 ด้าน ดังนี้                1. ทรัพยากรกายภาพ คือการศึกษาถึงผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และเสียง 

                2. ทรัพยากรชีวภาพ คือการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ สัตว์ป่าสัตว์น้ำ เป็นต้น

                3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คือ การศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน

                4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต คือการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดต่อมนุษย์ ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนียภาพ คุณค่า และความสวยงาม                ทั้งนี้การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.)ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ซึ่งโครงการที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์จำเป็นต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นข้อตกลงหรือคำมั่นสัญญาที่เจ้าของโครงการมีให้ไว้ โดยข้อกำหนดใน EIAจะเป็นสิ่งที่แนบท้ายใบอนุญาติต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการก่อสร้างดังนั้นหากเจ้าของโครงการไม่ทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ หน่วยงานผู้มีสิทธิอนุญาติก็มีสิทธิลงโทษตามระเบียบได้

โครงการที่ต้องประทับตราEIA

                ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 มาตรา 46 ได้มีการระบุเกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัยที่เข้าข่ายต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือEIA Approved ดังนี้                - อาคารที่อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่80 ห้องขึ้นไป ซึ่งอาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึงอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพัก อาคารให้เช่าเพื่อการอยู่อาศัย หรืออาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัวโดยแบ่งแยกออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

                - โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ที่มีจำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไปหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

                - อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

                - โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 

ประโยชน์ของEIA

                นอกจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์ในด้านการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดผู้บริหารโครงการหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังสามารถใช้รายงานดังกล่าวประกอบการตัดสินใจเดินหน้าทำโครงการต่อทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังเนื่องจากในรายงานจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันและติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไว้                ขณะที่ในส่วนของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็จะได้รับความมั่นใจจากโครงการที่ได้รับตามประทับEIA Approved เรียบร้อยเพียงแต่ต้องตรวจสอบให้ดี เพราะหากซื้อโครงการที่ยังขอ EIA ไม่ผ่านเราอาจจะต้องเสียเวลารอให้โครงการปรับแก้ไขแบบอาคารทำให้เวลาการสร้างยืดเยื้อเพิ่มขึ้นยิ่งไปกว่านั้นในบางโครงการอาจจะไม่สามารถสร้างได้เลยก็มี ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อหรือควักเงินออกจากกระเป๋า อย่าลืมลองถามเรื่อง EIA ของโครงการ หรือเข้าไปตรวจสอบโครงการที่ผ่าน EIA Approved หรือสถานะของโครงการที่สนใจ ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง                  บทความข้างต้นเผยแพร่ครั้งแรกที่ DDproperty.com เว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวม ข่าวอสังหาฯ คู่มือซื้อขาย และ  รีวิวโครงการใหม่ไว้กว่า 10,000 บทความ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend