ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ นัดแรก

รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม นัดหารือรายละเอียด งานปฏิรูปตำรรวจ นัดแรกที่รัฐสภาฯ ส่วนจะมีการตั้งอนุกรรมการเพิ่งหรือไม่ ยังไม่สามารถบอกได้

รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม พูดถึงการหารือกับ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ วันนี้ ว่า จะเป็นการคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ส่วนจะมีการตั้งอนุกรรมการเพิ่งหรือไม่ ยังไม่สามารถบอกได้
ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ 36 คน โดยให้พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน เบื้องต้นได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ตั้งตำรวจระดับผู้บัญชาการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ