ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สรรพากรเล็งเก็บภาษี e-Business 15%

3.50K 278

กรมสรรพากรเปิดร่างกฎหมาย e-Business ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ กำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Business ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้

สาระสำคัญคือให้นิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมิได้ประกอบกิจการในไทย แต่ได้รับเงินได้อันเป็นเงินได้ประเภทค่าโฆษณาออนไลน์ ค่าใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ ให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายในอัตรา 15% และนำส่งกรมฯ และหากรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend