กสทช.เหยียบเบรก! เลื่อนลงทะเบียน OTT เตรียมร่างกฎหมายก่อนนำไปรับฟังความเห็น

มติกสทช. ให้ออกร่างหลักเกณฑ์ การให้บริการ OTT เพื่อออกประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ลดความเสี่ยงข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน

วันนี้ (5 ก.ค.) หลังการประชุมบอร์ดคณะกรรมการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. ได้แถลงว่า  คณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติ ให้คณะกรรมการ OTT ร่างหลักเกณฑ์การให้บริการเพื่อออกเป็นร่างประกาศ โดยให้เวลา 30 วัน จากนั้นเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะจากประชาชนทุกภาคส่วน  60 วัน ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดก่อน 6 ตุลาคมนี้ หรือก่อนคณะกรรมการ กสทช.ชุดนี้หมดวาระลง
ทั้งนี้การออกเป็นประกาศเพราะกรรมการในที่ประชุมกสทช.ต้องการปิดจุดอ่อน ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการนำมาใช้เป็นข้อโต้แย้งในการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจากเดิมที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมาแจ้งลงทะเบียนในวันที่ 22 ก.ค. นี้ ต้องยกเลิกไปก่อน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการออกประกาศอย่างถูกต้อง