ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ภายในปี 2018 หุ่นยนต์ 1.3 ล้านตัว จะถูกนำมาใช้แทนแรงงานมนุษย์

9.90K 3
ภายในปี 2018 หุ่นยนต์ 1.3 ล้านตัว จะถูกนำมาใช้แทนแรงงานมนุษย์

ระบบอัตโนมัติในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The fourth industrial revolution) กำลังถูกนำมาใช้จริงในอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกขณะ โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2018 จะมีการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 ล้านตัวทั่วโลก และมีแนวโน้มก้าวกระโดดในอนาคต

จากการสำรวจของ International Federation of Robotics (IFR) พบว่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีต้นทุนที่สูงและมีรายได้สูงนั้น การลงทุนเพื่อนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกจึงเพิ่มสูงขึ้นถึง 43% ภายในหนึ่งปี (ปี 2013 2014) และในปี 2015 มูลค่าตลาดของระบบหุ่นยนต์ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 32,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตัวเลขความหนาแน่นของการใช้หุ่นยนต์ (robot units per 10,000 employees) เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของระดับการทำงานระบบอัตโนมัติในปัจจุบันสำหรับตลาดสากล เช่น ความหนาแน่นของค่าเฉลี่ยของหุ่นยนต์ทั่วโลกในอุตสาหกรรมการผลิตอยู่ที่หุ่นยนต์ 66 หน่วยต่อพนักงาน 10,000 คน

ซึ่งขณะนี้มี 21 ประเทศที่มีความหนาแน่นของหุ่นยนต์สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์สูงนี้เป็นประเทศในสหภาพยุโรป (14 ประเทศ) มีประเทศในเอเชีย 3 ประเทศ (ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน) รวมทั้งสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ปัจจุบันผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติในระดับโลก คือประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความหนาแน่นของหุ่นยนต์สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึงประมาณ 7 เท่า (478 หน่วย) รองลงมาคือญี่ปุ่น 314 หน่วย และเยอรมนี 292 หน่วย ส่วนสหรัฐอเมริกามีจำนวน 164 หน่วย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก

ประเทศจีน อยู่ในอันดับที่ 28 ของโลก โดยมีการใช้หุ่นยนต์ 36 หน่วยต่อพนักงาน 100,000 คน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งใกล้เคียงกับโปรตุเกส (42 หน่วย) และอินโดนีเซีย (39 หน่วย)

อย่างไรก็ตามในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนเริ่มมีการดำเนินการที่ไม่เหมือนใคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับสถานะเดิม และในปัจจุบันจีนกลายเป็นตลาดการขายหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมและมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก

หุ่นยนต์ไม่เคยขายได้จำนวนมากในจีนมาก่อน โดยในปี 2014 พบว่าในช่วง 1 ปี สามารถขายหุ่นยนต์ในประเทศจีนได้ 57,100 หน่วย ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการคาดการณ์ว่า ในปี 2018 ประเทศจีนจะมีหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมากถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ่นยนต์ทั่วโลก

Joe Gemma ประธานสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (President of the International Federation of Robotics) กล่าวว่า

"การเติบโตของหุ่นยนต์ กำลังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างแท้จริง"

และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมจะสามารถบูรณาการเข้ากับโครงสร้างเครือข่ายของโรงงานอัจฉริยะได้อย่างลงตัวในอนาคตอันใกล้ และนี่คือผลประโยชน์ที่เกิดจากการลดต้นทุนด้วยระบบอัตโนมัติและจากการมุ่งสู่อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศต่างๆ

นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ซึ่งในอนาคตจะพบว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ และเข้ามาแทนที่กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม

ด้วยโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงมีสัญญาณที่ชัดเจนว่า ประเทศที่ไม่สามารถพัฒนาบุคคลากรไปสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สูงขึ้นได้ ก็อาจเป็นประเทศที่เสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว เพราะประชากรจะถูกผลิตออกมาเพื่อทำงานในอดีตและจะกลายเป็นทรัพยากรที่ไร้ค่า

Reference : https://ifr.org/ifr-press-releases/news/-survey-13-million-industrial-robots-to-enter-service-by-2018-

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)www.เศรษฐพงค์.com


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend