เอกชน - รัฐ หวั่น กม.แรงงานใหม่ส่งผลกระทบ

กกร. เผยอยากให้ศึกษากฎหมายแรงงานใหม่หลายส่วนที่ยังไม่สอดคล้อง ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวั่นกระทบแรงงานในอุตสาหกรรมยาง - กลุ่มจับกัง

ประธานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เจน นำชัยศิริ บอกว่า กฎหมายแรงงานใหม่อยากให้ภาครัฐชะลอการประกาศใช้ออกไปก่อน เพราะเงื่อนไขกฎหมายหลายส่วนไม่สอดคล้องกับกฎหมายไทย อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กับแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย

กกร.เห็นว่าการปรับแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบเป็นเรื่องดี แต่ปัญหาคือการปรับตัว เพราะ พ.ร.ก.ฉบับนี้สร้างความไม่เท่าเทียม ทำให้แรงงานต่างด้าวได้ความชดเชยมากกว่าแรงงานไทย จึงอยากให้ชะลอการประกาศใช้ และศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายไทยที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็ให้นายจ้างไปขึ้นทะเบียนอย่างถูก ส่วนระยะเวลาการยื่นขึ้นทะเบียนก็ต้องอำนวยความสะดวกด้วย ทั้งนี้ไม่ได้ติดเรื่องระยะเวลาดำเนินการ เพราะเข้าใจว่าเงื่อนไขการทำงานไม่เหมือนกันทุกทุกธุรกิจ

ขณะที่ รมว.เกษตรฯ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ บอกว่า กฎหมายแรงงานที่สามารถนำต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรพอสมควร เพราะกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก เช่นยางพารา ประมง ทั้งนี้ภาคการประมงนั้นอาจกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างด้านแรงงานให้ถูกกฎหมายมากแล้ว อีกทั้งยังถูกตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อุตสาหกรรมประมงจึงเป็นแรงงานที่ถูกต้องเกือบ 100%

ส่วนที่น่าห่วงคือกลุ่มแรงงานตามสวนยางโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ไม่ขึ้นทะเบียนอยู่จำนวนมาก ขณะที่นายจ้างของแรงงานเหล่านี้ไม่มีศักยภาพพอที่จะขึ้นทะเบียนแรงงานตามเงื่อนไขของกฎหมายแรงงานที่ประกาศไว้ ซึ่งเรื่องนี้จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม เพราะหากส่งกลับประเทศ จะทำให้ไทยขาดแคลนแรงงานทันที และกระทบกับอุตสาหกรรมทั้งระบบ