ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ไม่มีอำนาจ! ผู้ตรวจฯ ตีตกคำร้องร่าง กฎหมายปิโตรเลียม

1.40K 7
ไม่มีอำนาจ! ผู้ตรวจฯ ตีตกคำร้องร่าง กฎหมายปิโตรเลียม

ผู้ตรวจ-29มิ.ย.60- ผู้ตรวจฯ ไม่รับคำร้อง "รสนา" จี้ชงศาลรธน.ตีความร่างกม.ปิโตรเลียมขัดรธน.หรือไม่ ชี้ ไม่มีอำนาจพิจารณา

29 มิ.ย.60 - ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือลงวันที่ 14 มิ.ย. แจ้งผลการวินิจฉัยมายัง น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตส.ว. กรณียื่นเรื่องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่า ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ) พ.ศ. .... มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 5 มาตรา 77 วรรคสอง มาตรา 81 มาตรา 128 และมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่อยู่อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ เนื่องจากร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย ตามความในมาตรา 14(1) พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ที่ให้อำนาจผู้ตรวจฯรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ ส่วนที่ร้องว่า กระบวนการตราร่างพ.ร.บ.นี้ที่ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระสอง แบบเรียงมาตรา ได้ตัดความในมาตรา 10/1ที่ให้มีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

เมื่อมีความพร้อมฯ ออก โดยไม่ได้มีการลงมติให้ถอนมาตราดังกล่าวก่อน และในวาระ 3 มีมติเสียงข้างมากเห็นควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย เป็นการดำเนินการทีไม่ชอบด้วยข้อบังคับ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 มาตรา 128 และร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง ก็เป็นลักษณะการร้องเรียนกระบวนการตราร่างกฎหมายว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งก็ไม่อยู่ในอำนาจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับไว้พิจารณาตามมาตรา 14 ( 1) พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน 2552 เช่นกัน

จึงเห็นควรยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังมีความเห็นท้ายหนังสือด้วยว่า การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยว่ามีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 ที่ให้ส.ส. , ส.ว. หรือ นายกรัฐมนตรีมีสิทธิเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้


เรื่องโดย ชนิกานต์ พุ่มหิรัญ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend