ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

5.49K 0
กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

องหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร สู่การเป็นต้นแบบทางภาษาอังกฤษ หรือ English Idol โดยเน้นทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นต้นแบบ และเมื่อกลับจากค่ายแล้ว เด็กๆ จะต้องพัฒนาตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง โดยครูที่ผ่านการอบรมร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่จะฝึกฝนในแต่ละเดือน เช่น การเล่าข่าวหน้าเสาธง การสอนน้องอนุบาล ฝึกการร้องเพลงภาษาอังกฤษ การทำฐานเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน เพื่อต่อยอดขยายผล

สำหรับการเรียนรู้ในหัวข้อการนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนจะได้ฝึกการพูดเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และนำเสนอกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และความกล้าแสดงออก ซึ่งเด็กๆ ทำได้ดีทีเดียวค่ะ

คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่รายการจุดประกายความสุข ททบ.5 เวลา 17.30 - 17.55 น.ทุกสัปดาห์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend