ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยก "สด๊กก๊อกธม" เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่

3.32K 154
ยก สด๊กก๊อกธม เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่

สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เตรียมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมโบราณปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปี 2560 โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวหลักกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่มรดกโลกเสียมเรียบ งบประมาณ 50 ล้านบาท

นายเมธาดล กล่าวว่า โครงการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการการท่องเที่ยวฯ จำนวน 46 ล้านบาท และงบประมาณประชาสัมพันธ์ปราสาทสด๊กก๊อกธม 4 ล้านบาท กิจกรรมแสง-เสียง , จัดแสดงสินค้าโอท็อป , เชื่อมโยงมรดกโลกเสียมเรียบ เป็นต้น โดยกิจกรรมการแสดงแสง-เสียง มอบให้ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ดำเนินการ การจัดแสดงสินค้าโอท๊อป มอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามนโยบายรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และกรมศิลปากรมีแผนงานที่จะเปิดโบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ประมาณเดือนมีนาคม 2561


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend