ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"สุเทพ" ตอบ 4 คำถาม "บิ๊กตู่" ชี้ถ้าสร้างกลไก เลือกตั้งบริสุทธิ์ไม่ได้ ก็ไม่ต้องมี

29.57K 1.26K
สุเทพ ตอบ 4 คำถาม บิ๊กตู่ ชี้ถ้าสร้างกลไก เลือกตั้งบริสุทธิ์ไม่ได้ ก็ไม่ต้องมี

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) โพสเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อของรัฐบาลที่ให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็น โดยนายสุเทพได้ตอบคำถามในแต่ละข้อว่า

1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

นายสุเทพระบุว่า ประชาชนชาวไทย คาดหวังที่จะเห็น การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ สุจริต ไม่มีการทุจริต ไม่มีการซื้อสิทธิ์- ขายเสียง หรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงคาดหวังได้ว่า ภายหลังการเลือกตั้ง จะได้รัฐบาลที่ดี มีธรรมาภิบาลมาทำหน้าที่ปกครอง บริหารประเทศ

ในข้อ 2. หากไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลจะทำอย่างไร นายสุเทพระบุว่า หากไม่สามารถสร้างกลไกในการกำกับควบคุมการเลือกตั้ง ที่ประกันได้ว่า การเลือกตั้งทั่วไปจะบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และถ้าหากการเลือกตั้งจะทำให้ได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาล ก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องช่วยกันคิดแก้ไขดำเนินการปฏิรูปการเมือง สร้างระบบการเมือง และกลไกการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ประชาชนต้องไม่ยินยอมให้การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีการ เพื่อให้นักการเมืองเข้ายึดครองอำนาจโดยไม่เคารพยำเกรง กฎหมายบ้านเมืองอีก

สำหรับข้อ 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว โดยไม คำนึงถึงอนาคต ของประเทศ และเรื่องอื่น ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการ ปฏิรูป ถูกต้องหรือไม่

นายสุเทพระบุว่า การเลือกตั้ง เป็นกระบวนการที่เป็นโอกาสของประชาชนในการร่วมกันใช้สิทธิแสดงเจตจำนงในการมอบหมายอำนาจคนที่เข้าวางใจ เข้าทำหน้าที่แทนประชาชน เพื่อบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ การเลือกตั้งจึงเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ต้องคำนึงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ประชาชน เห็นพ้องกันทั่วไปแล้ว ที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ จึงเป็นหน้าที่ของ คสช. และรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตามเจตนารมณ์ของประชาชน

"ส่วนการปฏิรูปด้านใดที่จำเป็นต้องใช้เวลานาน ให้กำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติ เจตนารมณ์ ของประชาชนชายไทยในเรื่องนี้ ได้แสดงชัดแจ้งโดยการร่วมกันลงประชามติ รับรองเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ อันได้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ทุกฝ่าย ทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเคร่งครัด" นายสุเทพระบุ

ในส่วนข้อ 4. ท่านคิดว่านักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การ เลือกตั้งอีกหรือไม่ หากคนเหล่านี้เข้ามา และเกิดปัญหาจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธี อย่างไร นายสุเทพระบุว่า นักการเมืองที่มีพฤติกรรมชั่วร้าย เช่น ทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่เคารพกฎหมาย มุ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ต้องไม่ได้รับโอกาสให้เข้ามามีอำนาจหน้าที่ทางการเมืองอีกต่อไป ในช่วงเวลาขณะนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการร่างกฎหมาลูก มีการกำหนดมาตรการป้องกันนักการเมือทุจริต เข้ามามีอำนาจในทางการเมือง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรานูญ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง อันได้แก่ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องตราขึ้นโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปประเทศ ไม่ใช่ตรากฎหมายตามความต้องการของนักการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการควบคุมจัดการเลือกตั้งด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม โปร่งใส และบริสุทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุขให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย ทั้งแผ่นดิน


เรื่องโดย จักรวาล ส่าเหล่ทู | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend