ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คสช. เข้มความปลอดภัย ปชช.ตอบ 4 คำถามนายกฯ วันแรก

3.68K 88
คสช. เข้มความปลอดภัย ปชช.ตอบ 4 คำถามนายกฯ วันแรก

คสช. ส่งกำลังดูแลความเรียบร้อย ปชช.ตอบ 4 คำถามนายกฯ วันแรก เข้ม มาตรการรักษาความปลอดภัยครบวงจร ป้องปราม การก่อเหตุ สั่ง กกล.รส.กวาดล้างอาวุธสงคราม

12 มิ.ย. 60 - พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ครบทั้งการจัดกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบออกปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ระบบกล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อป้องปรามการก่อเหตุอันไม่พึงประสงค์และให้การดูแลประชาชนรวมถึงพื้นที่มีความรัดกุมที่สุด นอกจากนี้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เร่งจัดระบบในเรื่องการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนในการเป็นหูเป็นตา และระมัดระวังภัย เพื่อเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วย

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการกวาดล้างอาวุธสงคราม ยังคงเป็นเรื่องที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จะต้องเร่งดำเนินการในทุกพื้นที่โดยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำชับให้ใช้มาตรการด้านการข่าวอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันให้ดำเนินการตรวจค้นอย่างเหมาะสม สุภาพ ทั้งนี้การใช้กำลังเจ้าหน้าที่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะมุ้งเน้นในเรื่องการดูแลความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิเห็นตอบ 4 คำถาม ของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัด ที่จะเริ่มในวันนี้นั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ เข้าช่วยดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสถานที่เป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามช่องทางดังกล่าวอย่างดีที่สุด ในขณะเดียวกันในเรื่องการดูแลความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการต่างๆ กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีการประสานกับส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง ในการรับฟังเรื่องร้องเรียน ชี้แจงข้อเท็จจริง และร่วมหาแนวทางคลี่คลายปัญหาในทุกความเดือดร้อนให้ยุติลงในระดับพื้นที่ เป็นการตอกย้ำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความห่วงใยและความจริงของภาครัฐในการบรรเทาทุกข์ของประชาชน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ในต้อนท้ายการประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรารภถึงการปฏิบัติงานของทุกส่วน โดยเฉพาะภารกิจการบังคับใช้และป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงภารกิจการจัดระเบียบพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปพบปะหรือสัมผัสกับประชาชนโดยตรง ขอได้ใช้ดุลพินิจอย่างรอบด้านในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว คำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่สำคัญการดำเนินงานทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย บนพื้นฐานของการใช้อำนาจหน้าที่อย่างมีเหตุมีผล และการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน เพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล ยังคงเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากประชาชนเหมือนเดิมต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend