ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

4 มิ.ย. เริ่มตอนแรก! คสช.เผยแพร่ผลงาน 3 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษ

7.18K 580

คสช.ประเดิมเผยแพร่ผลงาน 3 ปี เริ่มอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน เป็นตอนแรก และจะต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษ

3 มิ.ย.60 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบอห่งชาติ (คสช.)เปิดเผยว่า ในห้วงเวลานับต่อจากนี้ไปคสช.ยังคงมีภารกิจที่สำคัญยิ่ง 2 ประการตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้คือ

การวางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 2 ภารกิจนี้จะต้องมีกลไกกฎหมายมารองรับ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ วิธีดำเนินการ และขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการปูพื้นฐานข้อมูลความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ ได้เข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์และช่วยเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม

ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคสช.ได้มอบให้สำนักเลขาธิการคสช.ใช้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ทยอยนำเรื่องราว ความคืบหน้าในการทำงานด้านต่าง ๆ ของคสช. ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ งานการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ งานการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ อาทิ แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การช่วยเหลือเกษตกรผู้มีรายได้น้อย การปฏิรูปการศึกษา การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น

โดยนำสาระสำคัญและความคืบหน้าผลการดำเนินงานมาร้อยเรียงและนำเสนอเป็นการเฉพาะเรื่องให้ประชาชนเข้าใจง่ายชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหา การดำเนินการอย่างจริงจังของคสช.และรัฐบาลเพื่อแก้ไขและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขดังกล่าว

"การนำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ นำไปเผยแพร่ใน"รายการเดินหน้าประเทศไทย" ที่จะจัดทำขึ้นเป็นตอนพิเศษ โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง แบบต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์"

ทาง คสช.จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสามารถ ติดตามความคืบหน้าในผลงานคสช.ผ่าน "รายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษ" ได้ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ทุกวันอาทิตย์หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.00 น.

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน นี้ นำเสนอเป็นตอนแรก " ธงแดง (ธง)ICAO กับการแก้ปัญหาการบินพลเรือนของไทย" หนึ่งในปัญหาของประเทศ ที่รัฐบาลและคสช.เร่งแก้ไข เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานด้านการบินของไทยให้ทัดเทียมสากล


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend