ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายกฯ อวยศาลยุติธรรมใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกปชช.

3.07K 99
นายกฯ อวยศาลยุติธรรมใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกปชช.

นายกฯชื่นชมศาลยุติธรรมนำเทคโนโลยีใช้พัฒนางานเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ชี้ 3 แนวทางปฏิรูประบบราชการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

3 มิ.ย.60 พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ชื่นชมความก้าวหน้าของศาลยุติธรรมโดยเฉพาะศาลแพ่งที่ได้นำระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Filing ที่เปิดให้ทนายความสามารถยื่นฟ้องคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา โดยเริ่มนำร่องใน 3 ศาล คือ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลแพ่งธนบุรี ครอบคลุมการยื่นฟ้องในคดีซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน และบัตรเครดิต

 "ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่า หากทุกภาคส่วนคิดที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนางานหรือพัฒนาตนเองตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คนไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประเทศจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการขยายผลไปยังศาลอื่น ๆ เช่น ศาลแขวงทั่ว กทม.ศาลจังหวัดรอบกทม.ศาลประจำภาค ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยประโยชน์ของ e-Filing คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปศาล"

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังระบุว่าการปฏิรูประบบราชการในวันนี้มี 3 เรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ 1.การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ 2.การเชื่อมโยงข้อมูลทางราชการ 3.ข้าราชการต้องปรับตัวให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนั้นรัฐบาลได้จัดทำ Digital Government Data รวบรวมข้อมูลประชาชนไว้ในฐานข้อมูลภาครัฐ เมื่อประชาชนไปติดต่อหน่วยราชการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ไม่จำเป็นต้องนำสำเนาเอกสารติดตัวไปเป็นจำนวนมาก

"พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายสำคัญอีกตัวอย่างที่รัฐบาลต้องการลดภาระของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะเมื่อขั้นตอนต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วขึ้น ก็จะเกิดความน่าสนใจในการประกอบธุรกิจ ช่วยดึงดูดนักลงทุนได้ สิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามร่วมกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นติดต่อกัน จนในปีนี้เลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 27"

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่เรื่องของนักธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่จะลุกขึ้นมาปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทำในสิ่งเดิม ๆ แต่คิดและทำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend