ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"ป.ป.ช." จับมือ 12 มหาวิทยาลัย บรรจุหลักสูตรต้านโกง

5.14K 297
ป.ป.ช. จับมือ 12 มหาวิทยาลัย บรรจุหลักสูตรต้านโกง

ป.ป.ช. จับมือ 12 มหาวิทยาลัย ภาคเหนือตอนบนบรรจุหลักสูตร "ต้านทุจริต" เสริมสร้างค่านิยมโดยกลไกการศึกษา เริ่มภาคการศึกษาที่1 ส.ค.นี้

29 พ.ค. 60 - นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เพื่อร่วมมือกันเสริมสร้างค่านิยมสุจริต โดยใช้กลไกการศึกษา สำนักงานป.ป.ช.ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เริ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการเปิดการสอนกระบวนวิชาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักศึกษา

ผู้ช่วยเลขาฯป.ป.ช. กล่าวว่า จากนั้นจึงนำหลักสูตรวิชาดังกล่าวไปขยายผล กระทั่งปัจจุบันวิชาการต่อต้านการทุจริต ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเปิดสอนแก่นักศึกษาครบทุกมหาวิทยาลัยในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง และมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยล่าสุด ที่จะนำหลักสูตรวิชาการต่อต้านการทุจริต บรรจุเป็นกระบวนวิชาของคณะรัฐศาสตร์ เพื่อเปิดสอนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในเดือนส.ค.นี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend