ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

3.76K 0
โครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกัน จัดโครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 ในวันที่ 5 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้เป็นไปตามพระดำริที่พระองค์ทรงห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ชนบท ให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในชุมชนเมือง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจึงได้จัดทำโครงการ Phiang LuangShine to Share 2017 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนเพียงหลวงสู่การเป็น English Idol โดยมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทั้ง 7 วันผ่านไปไม่กี่วันกับการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้ง 18 แห่ง

วันนี้เด็กๆจะได้รับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาอังกฤษกับชีวิตนอกบ้าน โดยจะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ชีวิตภายนอกห้องเรียน การสอบถามราคาหรือการสอบถามเส้นทางต่างๆและรวมไปถึงการเรียนรู้จากสถานที่จริงโดยให้นักเรียนได้สัมผัสจากการเรียนรู้นอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าเรียนรู้ศัพท์ต่างๆ เช่นการสอบถามราคา การต่อรองราคา เป็นต้น ทั้งนี้สามาถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017ได้ที่

และ ที่เว็ปไซต์ www.nationtv.tv วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 และรายการจุดประกายความสุข ทุกวันจันทร์ททบ.5 เวลา 17.30-17.55 น.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend