ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เปิดชื่อ 27 เมืองเก่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

787 0

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดชื่อ 27 เมืองเก่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ของบ 120 ล้านบาทเร่งทำแผนแม่บทให้ครบทุกเมือง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เผยรายชื่อเขตพื้นที่ 27 เมืองเก่าในประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศเป็น"เขตพื้นที่เมืองเก่า" ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อันได้แก่ เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำปาง เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช เมืองเก่าสงขลา เมืองเก่าลำพูน เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าปัตตานี เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) บอกว่าในเบื้องต้นประเมินว่าต้องใช้งบประมาณในการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท พร้อมชูโมเดลอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า "เสริมสร้างความรู้-แลกเปลี่ยนเรียนรู้" เพื่ออนุรักษ์ พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของไทย และยกระดับเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าอันสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของภาครัฐ โดย สผ.เตรียมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นี้

สำหรับเขตพื้นที่ที่จะได้รับการประกาศเป็น "พื้นที่เขตเมืองเก่า"นั้น จะต้องมีคุณลักษณะสำคัญในด้านต่างๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกอาทิ 1) ด้านสุนทรียภาพและคุณค่าทางศิลปะ 2) ด้านตัวแทนอาคารรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรม 3) ด้านความหายากหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ 4) ด้านความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ 5) ด้านความสำคัญทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คน เป็นต้น

ขณะนี้ สผ.ได้ทำแผนแม่บทเมืองเก่าแล้วเสร็จ 3 เมือง คือ เมื่องเก่าน่าน ลำพูน และสงขลา ส่วนทีี่เหลืออีก24เมืองคาดว่าจะใช้เวลาร่างแผน 3 ปี จึงจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในแผนแม่บทจะใช้กลไกของกฎหมายที่มีอยู่แล้วเข้ามาควบคุมความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นพรบ.ควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง หรือเทศบัญญัติในแต่ละพิ้นที่ ้เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมืองที่จะทำลายวิถีของเมืองเก่าไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend