ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"ไทยรัฐทีวี" เออรี่รีไทร์ ตั้งเป้าลดพนักงาน 15%

15.59K 873
ไทยรัฐทีวี เออรี่รีไทร์ตั้งเป้าลดพนักงาน 15%

(24 พ.ค.) สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดย บริษัท ทริปเปิลวีบรอดคาสต์ จำกัด ได้ประกาศ "โครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ" หรือ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวระบุว่า

1.เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารอัตรากำลังภายในองค์กรของแต่ละสาย/ฝ่าย อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับนโยบายบริษัท 2.เพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนบุคลากรและลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาว 

ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการของพนักงาน 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจถือเป็นที่สิ้นสุด และเป็นข้อยุติ พนักงานไม่สามารถขออุทธรณ์ หรือขอให้ทบทวนผลการพิจารณา ซึ่งพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจให้ออกตามโครงการแล้ว และถอนเรื่องคืน หรือยกเลิกไม่ได้ 

สำหรับพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ออกตามโครงการฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือตามอายุงาน โดยให้นับอายุงานตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

-อายุงานไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน-อายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างฯ 90 วัน-อายุงาน 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างฯ 180 วัน-อายุงาน 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างฯ 240 วัน -และอายุงาน 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างฯ 300 วัน

ทั้งนี้ พนักงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจะมีผลให้ออกตามโครงการในวันที่ 1 กรกฎาคม  2560

สำหรับพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ออกตามโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือตามอายุงาน โดยให้นับอายุงานตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

แหล่งข่าว บอกว่า โครงการลาออกด้วยความสมัครใจฯ ตั้งเป้าลดพนักงาน 15 % จากพนักงานประมาณ 700 คน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend