ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สร้าง อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิต 878 อำเภอ

836 0

กรมสุขภาพจิต นำร่องสร้าง อสม. เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 878 อำเภอทั่วประเทศ เสริมความรอบรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชน

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกว่าได้มอบหมายศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยปีแรกจะเน้นการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการจัดโปรแกรมให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี และในปี 2560 นี้ ได้กำหนดพื้นที่ตำบลนำร่องที่มีความพร้อมในทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 878 อำเภอๆ ละ 2 ตำบลๆ ละ 1 คน รวม 1,756 คน ส่วนปีที่สองจะเน้นการพัฒนาชุมชน ให้สามารถตัดสินใจได้เอง และในปีสุดท้าย จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend