ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 กิจกรรมภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน

3.73K 0
โครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 กิจกรรมภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราขกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้สานต่อพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่พระองค์ท่านมีพระประสงค์ที่จะให้โอกาสเด็กในถิ่นทุรกันดาร ได้มีทักษะด้านวิชาการและทักษะชีวิต เพิ่มขึ้นทัดเทียมกับเด็ก เยาวชนในชุมชนเมืองนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 ขึ้นในวันที่ 19-25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสอนทักษะภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาชาวต่างประเทศมาสอนทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการนี้จะมีการสอนที่เกี่ยวข้องกับ Daily routine หรือภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน ให้กับเด็กและครูจากโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้ง 18 จังหวัด ได้เรียนรู้

และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมบนโต๊ะอาหาร จะมีการเรียนการสอนเรื่อง activities ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การถามเวลาหรือบอกเวลา และ Frequency ของชีวิต และเด็กๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

" สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ Phiang Luang Shine to Share 2017 ได้ที่ www.youtube.com/กองหนึ่งใจเดียวกัน และ รายการจุดประกายความสุข ททบ.5 เวลา17.30-17.55 น.ทุกสัปดาห์ "


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend