ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โอกาสไม่ได้มาทุกวัน.. จบ ม.3, ปวช., ปวส.,ป.ตรี, ป.โท การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับกว่า 100 อัตรา!

24.91K 1
โอกาสไม่ได้มาทุกวัน..จบ ม.3, ปวช., ปวส.,ป.ตรี, ป.โท การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับกว่า 100 อัตรา!

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 จำนวนรวม 123 อัตรา!

โดยครอบคลุมคุณวุฒิตั้งแต่ ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), และมัธยมศึกษาตอนต้น (จบ ม.3)

ทั้งนี้ ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จะต้องมีผลสอบ TOEIC แบบส่วนบุคคล (personal) (ไม่สามารถใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่นได้) โดยจะต้องมีระดับคะแนน ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ TOEIC จนถึงวันที่ กฟน. นัดมาตรวจเอกสารการสอบซึ่งการเปิดรับสมัคร สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2560 โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเปิดรับสมัครในตำแหน่งต่างๆ และมีอัตราเงินเดือน ดังนี้

-นักวิชาการ 5 เงินเดือน 20,040 บาท/เดือน (ป.โท)-นักบัญชี 20,040 บาท/เดือน (ป.โท)-นักฝึกอบรม 5 เงินเดือน 20,040 บาท/เดือน (ป.โท)-วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือน 17,840 บาท/เดือน (ป.ตรี)-วิศวกรโยธา เงินเดือน 17,840 บาท/เดือน (ป.ตรี)-วิศวกรคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 17,840 บาท/เดือน (ป.ตรี)-วิศวกรสื่อสาร เงินเดือน 17,840 บาท/เดือน (ป.ตรี)-นักประมวลผลข้อมูล เงินเดือน 16,840 บาท/เดือน (ป.ตรี)-นักบริหารงานพัสดุ เงินเดือน 16,840 บาท/เดือน (ป.ตรี)-นักวิชาการ 4 เงินเดือน 16,840 บาท/เดือน (ป.ตรี)-พยาบาลวิชาการ 4 เงินเดือน 16,840 บาท/เดือน (ป.ตรี.อาชีวอนามัย)-ช่างด้านต่างๆ เงินเดือน 14,170 บาท/เดือน (ปวส.)-พนักงานธุรการ-พัสดุ เงินเดือน 14,170 บาท/เดือน (ปวส.)-ช่างเทคนิคไฟฟ้า เงินเดือน 12,700 บาท/เดือน (ปวช.)-พนักงานใช้เครื่องกล เงินเดือน 11,350 บาท/เดือน (ม.3)-พนักงานสนาม เงินเดือน 11,350 บาท/เดือน (ม.3)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของตำแหน่งและกำหนดการรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆของ กฟน.

ซึ่งได้แก่ Facebook Fanpage: การไฟฟ้านครหลวง (MEA), Twitter: @mea_news และ [email protected]: @meanews

หรือคลิกนี่เลย.. http://www.mea.or.th/upload/register/job/60004.pdf


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend