ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มท.วางมาตรการเข้ม รับมือวาตภัย และพายุฤดูร้อน เปิดสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชม.

2.78K 109
มท.วางมาตรการเข้มรับมือวาตภัย และพายุฤดูร้อนเปิดสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชม.

กระทรวงมหาดไทย โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องวางมาตรการป้องกัน บรรเทาผลกระทบจากวาตภัย และพายุฤดูร้อน กรณีเกิดสถานการณ์วาตภัยและพายุฤดูร้อนในพื้นที่

โดยสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยและเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว หากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อำเภอรายงานไปยังจังหวัด เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในการเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนต่อไป 

รวมถึงบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่จัดทีมช่างประชารัฐตำบลให้พร้อมดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย กรณีเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างและวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เพียงพอ จังหวัดสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการ ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยังกระทรวงการคลัง 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เพื่อวางมาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากวาตภัยและพายุฤดูร้อน ดังนี้ 

1. กรณีเกิดสถานการณ์วาตภัยและพายุฤดูร้อนในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยและเร่งสำรวจความเสียหายให้อำเภอ เพื่อรวบรวมรายงานไปยังจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงาน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว 

2.หากเกินศักยภาพในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อำเภอรายงานไปยังจังหวัด เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนต่อไป 

3.บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ จัดทีมช่างประชารัฐตำบล ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ อาชีวศึกษา และ กศน. ให้พร้อมดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย 

4.กรณีเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างและวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เพียงพอ จังหวัดสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการ ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปยังกระทรวงการคลัง 

ทั้งนี้ ปภ. ได้เตรียมพร้อมรับมือวาตภัยและพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลัง  โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด  24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend