ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สธ.แจง พยาบาลได้บรรจุแน่! ปี60 จัดให้ 5,885 อัตรา

7.76K 476
สธ.แจง พยาบาลได้บรรจุแน่!ปี60 จัดให้ 5,885 อัตรา

สธ.แจงละเอียด พยาบาลได้บรรจุแน่ ทยอย 3 ปีรวมประมาณ 13,583 อัตรา เฉพาะปี 60 รับไปเลยราว 5,885 อัตรา เชื่อปี 64 เข้าสู่ภาวะสมดุลคนจบใหม่-คนเกษียณ

        หลังจากที่มติครม.เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมไม่อนุมัติตำแหน่งราชการเพื่อบรรจุให้พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จำนวน 10,992 อัตรา โดยให้สธ.ไปบริหารจัดการตำแหน่งว่างภายในกระทรวง ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.) ทำให้เครือข่ายพยาบาลจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคัดค้านและเรียกร้องให้มีการทบทวนใหม่ ต่อมาดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้เรียกทุกหน่วยเข้าหารือด่วนและนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ใหม่เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 และครม.เห็นชอบในหลักการและมีมติไม่ทางการอนุมัติตำแหน่ง 8,792 อัตรา และมอบสธ.มาจัดทำรายละเอียดเพิ่ม ส่งผลให้เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพยังไม่เชื่อถือ เนื่องจากยังไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น

          ล่าสุดเวลา 09.30 น. วันที่ 17 พ.ค. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ชี้แจงผ่านระบบวดีโอคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับการบรรจุเข้ารับราชการของพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างสธ.ให้กับพยาบาลท่ัั่วประเทศไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และได้เปิดโอกาสให้พยาบาลซักถามด้วยว่า  หลังจากที่สธ.มาบริหารจัดการภายในแล้วสามารถบรรจุพยาบาลเป็นราชการได้ในปี 2,200 อัตรา เมื่อนำมาหักออกจากจำนวน 10,992 อัตรา เหลือ 8,792 อัตรา  ซึ่งครม.ได้เห็นชอบแล้วและให้ทยอยบรรจุ 3 ปี แยกเป็นปี 2560 จำนวน 2,930 อัตรา ปี 2561 จำนวน 2,931 อัตรา และปี 2562 จำนวน 2,931 อัตรา และมอบให้สธ.กลับมาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนราชการ โดยสธ.ได้ทำหนังสือส่งเรื่องไปยังคปร.แล้ว และจะมีการประชุมคปร.อีกครั้งในวันที่ 18 พ.ค. 2560 ช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาล และจะนำเข้าครม.อีกครั้ง

           เฉพาะในปี 2560 จะมีตำแหน่งบรรจุราชการให้พยาบาลได้รวม 5,885 อัตรา แยกเป็นช่วงแรกจำนวน 1,200 อัตราที่มีการชี้เป้าการบรรจุแล้ว ช่วงที่ 2 จำนวน 1,000 อัตราที่คาดว่าจะเกลี่ยได้ ช่วงที่ 3  จำนวน  2,930 อัตราจากที่ครม.ให้มา และช่วงที่ 4 ช่วงปลายปีที่จะมีตำแหน่งเกษียณอีก 755 อัตรา  

           ส่วน ในปี 2561 จะได้บรรจุ รวม 3,743 อัตรา แยกเป็น จำนวน 2,931 อัตราจากครม.บวกกับตำแหน่งเกษียณที่จะมีราว 812 อัตรา และปี 2562 รวม 3,955 อัตรา แยกเป็น จำนวน 2,931 บวกตำแหน่งเกษียณราว 1,024 อัตรา เมื่อรวมในระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ 2560-2562  พยาบาลจะได้บรรจุประมาณ 13,583 อัตรา ซึ่งมากกว่าจำนวนพยาบาลที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นราชการที่มีอยู่ 13,603 คน เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6,538 คน ลูกจ้าง 6,805 คน และพนักงานราชการ 260 คน ดังนั้น ภายในปี 2562 จะบรรจุได้เกือบหมด  

          สำหรับพยาบาลที่จบใหม่และจะเข้าทำงานในสธ.ที่มีราวปีละ 3,000 4,000 คน เชื่อว่าเมื่อถึงปี 2564 น่าจะมีตำแหน่งเพียงพอในการบรรจุน้องที่จบใหม่ เนื่องจากจะมีความสมดุลกับอัตราที่เกษียณ

        "ผมอยากให้พวกเรามั่นใจ ไว้ใจและเชื่อใจผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารประเทศ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีความเข้าในและเห็นใจพี่น้องในระบบสาธารณสุขของประเทศมาก เห็นได้จากที่ก่อนหน้านี้ ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเพดานเงินเดือนตัน และอนุมัติเงินในการแก้ปัญหารพ.ขาดสภาพคล่องให้  หวังว่าเมื่อชี้แจงแล้วน้องๆพยาบาลมีความมั่นใจและเชื่อใจผู้บริหารมากขึ้น" นพ.โสภณกล่าว

       นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า  สำหรับการวางแผนกำลังด้านสุขภาพในระยะยาว คปร. มาทำจัดแผนกำลังคนระยะยาว ซึ่งสธ.จะเชิญมามหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่ทางวิชาการในการศึกษาตัวเลขกำลังคนว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลาง  รวมทั้ง ให้สธ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดูกำลังคนด้านสุขภาพแยกจากคปร. เพื่อทำหน้าที่ดูภาพรวมของกำลังคนด้านสุขภาพทั้งสังกัดสธ. มหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นๆ เป็นการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ และพิจารณาวิธีการจ้างบุคลากรในรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากราชการด้วย หากบริหารจัดการได้ตามแผนที่ว่างไว้เชื่อว่าจะแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลได้ถึงปี 2579 เว้นว่าประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีความต้องการเพิ่มเติม

        "ต้องเข้าใจว่าสธ.มีวิชาชีพจำนวนมาก จะให้ทุกวิชาชีพทุกคนเป็นราชการทั้งหมดไม่ได้จริงๆ แต่จะต้องมาพิจารณารูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาชีพ  ซึ่งในการจัดสรรตำแหน่งบรรจุให้กับพยาบาลนั้น จะจัดสรรให้ในพื้นที่มีกรอบอัตรากำลังคนต่อภาระงานขาด ส่วนพื้นที่ที่มีกรอบอัตรากำลังคนเกินจะไม่จัดสรรให้ เพื่อเป็นการเกลี่ยคน ทิศทางการบริหารการบรรจุจะเป็นแบบนี้ ถ้าใครอยากได้บรรจุก็ต้องยอมขยับพื้นที่ อยากให้ดูสถานพยาบาลอื่นๆด้วย บางสถานพยาบาลในบางพื้่นที่ขาดมากกว่าเราอีก"นพ.โสภณกล่าว

        นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดสธ. กล่าวว่า ตัวเลขจำนวนตำแหน่งที่ครม.อนุมัติให้ 8,792 อัตราน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว เพราะคปร.เข้าใจข้อมูลตรงกับสธ.แล้ว  จากนี้ก็เป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน คือ สธ.นำเรื่องให้คปร.รับทราบและอนุมัติอีกครั้ง แล้วคปร.จะนำเข้าสู่ครม.คาดว่าจะเป็นอังคารที่ 23 พ.ค. 2560 หรือ อังคารที่ 30 พ.ค.2560 ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาบรรจุว่าจะได้ลงพื้นที่ที่ไหน จะพิจารณาให้อัตราการบรรจุในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนบุคลากรจำนวนมากก่อน ดังนั้น ใครที่อยากจะได้บรรจุเร็วก็ต้องยอมไปรับการบรรจุที่พื้นที่นั้นๆ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend