ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผนึกกำลังแพทย์ระดับอาจารย์ทั่วไทย! โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

3.04K 106
ผนึกกำลังแพทย์ระดับอาจารย์ทั่วไทย! โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

ผนึกกำลังแพทย์ระดับอาจารย์ทั่วไทย ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ)โดยนักศึกษา ปธพ.5 จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกันจัด โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์" นำแพทย์เฉพาะทางกว่า 200 คน เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 20สาขา บริการผู้ป่วยในจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2560) ที่ จังหวัดปราจีนบุรี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภานายกแพทยสภา นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (ปธพ.5) จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเกินกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 คนถึง 3000 คนทำให้การบริการผู้ป่วยตลอดโครงการเกินกว่า 13,000 ราย

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางนี้ เป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ 4 เสาหลัก คือ ผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐคือหน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานครและท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกันมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีแพทย์อาสาเข้าร่วมกว่า 200 คน จากคณะแพทยศาสตร์ 21 แห่ง ราชวิทยาลัย / วิทยาลัยแพทย์ 15 แห่ง แพทย์จากภาครัฐ แพทย์จาก 4 เหล่าทัพ แพทย์จากภาคเอกชน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน โดยให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าให้การรักษาผู้ป่วย 10,000 ราย โดยความสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยราชการอื่นๆ เพื่อย่นย่อระยะเวลาในการรอเข้ารับการรักษาโรคเฉพาะทางของผู้ป่วยในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

สำหรับคลินิกแพทย์เฉพาะทาง มีทั้งสิ้น 20คลินิก ประกอบด้วย คลินิกศัลยกรรม จักษุคลินิก คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกทันตกรรม คลินิกการสื่อความหมายและแก้ไขการได้ยิน คลินิกผ่าตัดโรคหู คลินิกสูตินรีเวชและหญิงวัยทอง คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับแข็ง คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและโรคไต คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคทั่วไป คลินิกรับบริจาคโลหิต คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกออร์โธปิดิกส์ คลินิกกายอุปกรณ์ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกแพทย์แผนไทยและแผนจีน คลินิกสุขภาพจิตและเลิกบุหรี่ คลินิกอายุรกรรมประสาท และหน่วยให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยทุกราย

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางครั้งนี้ ได้เลือกมาจัดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ถือกำเนิดจากความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีและผืนแผ่นดินไทยของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วย โดยผสมผสานองค์ความรู้ทั้งการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์แผนไทย เช่น การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยเทคนิคแพทย์ตะวันตกผสมผสานการนวดไทยและใช้สมุนไพร จะช่วยยกระดับการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยและยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพ และการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไทย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend