ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

PhiangLuang Shine to Share 2017

2.66K 0
PhiangLuang Shine to Share 2017

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเริ่มต้นโครงการ

โรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จัดอยู่ในโรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่โรงเรียนจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างมากทั้งนี้กองหนึ่งใจเดียวกันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดโครงการPhiangLuang Shine to Share2017 ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 19-25 เมษายน 2560โดยจะเป็นค่ายการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธิ์  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า "ทุกวันที่5 เดือนเมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  นะครับโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle Of Life)โดยกองหนึ่งใจเดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเราก็มีการจัดโครงการPhiangLuang Shine to Shareหลักสูตรนี้ก็จะมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปก็คือว่าเรามีเจ้าของภาษาซึ่งเป็นชาวต่างชาติ มาฝึกอบรมใกล้ชิดกับน้องๆเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดการฝึก จะเป็นการฝึกแบบตัวต่อตัว หรือ 1 ต่อ2 เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้น้องๆเหล่านี้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเจ้าของภาษาและมีการพูดคุยเพื่อจะให้เด็กๆได้มีประสบการณ์รวมทั้ง จะนำน้องที่มาฝึกไปมีประสบการจริง เช่นไปเป็นล่าม หรือมัคคุเทศก์น้อยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือไปฝึกพูดจริงๆกับคนอื่นเพราะฉะนั้นจะทำให้น้องๆเหล่านี้มีทักษะที่ดีในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น  ความยั่งยืนของโครงการนี้ ก็คือว่าโครงการPhiangLuangShine to Share เขาจะสามารถไปถ่ายทอดให้กับน้องๆที่อยู่ในโรงรียนได้และจะเป็นการแชร์ให้กับคนอื่นๆ ภายในโรงเรียน หรือสังคมของเขาได้ และคิดว่าโครงการPhiangLuang Shine to Shareนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปในอีกทุกๆปี"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend