ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

สวนดุสิตโพล เผย ปชช.ส่วนใหญ่"ไม่ชอบ"รัฐบาลประยุทธ์"เพราะ"เศรษฐกิจแย่"

207.66K 32.35K
สวนดุสิตโพล เผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่ชอบรัฐบาลประยุทธ์เพราะเศรษฐกิจแย่

"สวนดุสิตโพล"เผยผลสำรวจปชช.กว่า 74 % ไม่ชอบ"รบ.ประยุทธ์"เพราะศก.ตกทำให้อยู่ยากลำบาก แต่กว่า 70 % ชื่นชอบเพราะเหตุปราบปรามคอรัปชั่นจริงจัง

          23 เม.ย. 60 - การบริหารประเทศของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ กำลังก้าวสู่ปีที่ 3 โดยยังคงดำเนินงานตามโรดแมปที่วางไว้ เน้นบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2560

          สรุปผลได้ ดังนี้ 1.สิ่งใด? หรือเรื่องใด? ที่จะทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ มากขึ้น อันดับ 1 การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 70.51 % เพราะ  มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาด ต่อเนื่อง จริงจัง มีผลงานให้เห็นชัดเจน รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ  อันดับ 2 บ้านเมืองเป็นระเบียบ สงบสุข ไม่มีการชุมนุมประท้วง 

65.33 % เพราะ เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น บ้านเมืองไม่วุ่นวาย ฯลฯ อันดับ 3 การบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง 62.56 % 

เพราะ  ประเทศจะได้พัฒนา ทันสมัย พัฒนาในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ประชาชนอยู่ดีกินดี ฯลฯ 

          2.สิ่งใด? หรือเรื่องใด? ที่จะทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ลดลง อันดับ 1 เศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบาก 76.50 % เพราะทำให้การค้าการลงทุนหยุดชะงัก ค่าครองชีพแพง ประชาชนตกงาน ต้องกู้หนี้ยืมสิน รายได้ไม่พอจ่าย ฯลฯ   

อันดับ 2 การบังคับใช้กฎหมาย เช่น เก็บภาษี กฎหมายจราจร 73.46 % เพราะทำให้ประชาชนต้องลำบาก มีกระแสต่อต้าน ไม่เห็นด้วย ทำให้เกิดการคัดค้านโจมตีรัฐบาล ฯลฯ อันดับ 3 เผด็จการ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น

68.36 % เพราะใช้อำนาจมากเกินไป ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ฯลฯ  

          3.โดยภาพรวม ณ วันนี้ ประชาชนมีความนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ มากขึ้นหรือลดลง อันดับ 1นิยมชมชอบเท่าๆเดิม 44.77 % เพราะมั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรี สามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ทำงานด้วยความเสียสละ ฯลฯ

อันดับ 2 นิยมชมชอบลดลง 29.40 % เพราะ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องได้ เศรษฐกิจไม่ดี สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ ฯลฯ อันดับ 3 นิยมชมชอบมากขึ้น 25.83 %

เพราะ  ยังมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจที่จะดำเนินการตามโรดแมป ทำงานรวดเร็ว มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ  

          4.สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ คือ อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง คุณภาพชีวิตของประชาชน 80.70 % อันดับ 2 ดำเนินงานตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 

71.58 % อันดับ 3 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 69.97 %


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend