svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

วัดโพธิ์คึกคัก! นทท.ไทย-เทศ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์แน่น

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่วัดโพธิ์โดยกิจกรรมที่มีในงานได้แก่ การก่อเจดีย์ทราย การสรงน้ำพระประจำวันเกิด การสรงน้ำพระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีขายอาหาร ขนมไทย จากร้านดังย่านต่างๆซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

วัดโพธิ์คึกคัก! นทท.ไทย-เทศ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์แน่น

วัดโพธิ์คึกคัก! นทท.ไทย-เทศ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์แน่น

วัดโพธิ์คึกคัก! นทท.ไทย-เทศ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์แน่น

วัดโพธิ์คึกคัก! นทท.ไทย-เทศ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์แน่น

วัดโพธิ์คึกคัก! นทท.ไทย-เทศ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์แน่น

วัดโพธิ์คึกคัก! นทท.ไทย-เทศ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์แน่น