ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ก.แรงงาน เดินหน้า พัฒนาแรงงานเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เสริมความมั่นคง

4.13K 157
ก.แรงงาน เดินหน้า พัฒนาแรงงานเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เสริมความมั่นคง

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่อยู่ในแผนดำเนินงานในปี 60 นี้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กพร.ดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

กพร.จึงจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจำนวน 2 โครงการ โครงการแรก มีเป้าหมายดำเนินการในปี 60 นี้ จำนวน 20,403 คน ดำเนินการแล้ว 19,837 คน เป็นโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี สงขลาและนราธิวาส โดยดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานทักษะสูง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน มีความสอดคล้องกับ 13 กลุ่มกิจการที่ส่งเสริมการลงทุน อาทิ การแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร ธุรกิจในภาคบริการ เช่น โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว หลักสูตรการฝึกจะเน้นการฝึกสำหรับปูพื้นฐานด้านความรู้และทักษะเบื้องต้น ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนได้ รวมถึงการฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และความปลอดภัยในการทำงาน

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งที่ 2 นำร่อง 2 จังหวัด คือจังหวัดตาก จัดตั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งที่ 2 ที่ อ.แม่สาย และจังหวัดสระแก้ว จัดตั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งที่ 2 ที่ อ.อรัญประเทศ ปัจจุบันใช้ห้องปฏิบัติการของสำนักงานจัดหางาน ประจำศูนย์วันสต๊อบเซอร์วิสของจัดหางาน เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำสำนักงานและห้องฝึกอบรม เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย

โครงการที่ 2 เป็นโครงการเสริมทักษะแรงงานหรือวิชาชีพให้กับแรงงานเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชาและเมียนมา) โดยกพร.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 11.1491 ล้านบาท เพื่อฝึกทักษะให้แรงงานเพื่อนบ้านใน 9 จังหวัด ได้แก่ ตราด สระแก้ว จันทบุรี กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตาก และเชียงราย เป้าหมายดำเนินการในปี 60 นี้จำนวน 780 คน ดำเนินการใน 6 เดือนแรกแล้วจำนวน 125 คน โดยจังหวัดสระแก้วดำเนินเป็นแห่งแรกเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

การฝึกทักษะหรือวิชาชีพให้กับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อรองรับการโยกย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของไทยไปบริเวณชายแดนและอีกประการหนึ่งคือช่วยลดปัญหาด้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ นายธีรพลกล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend