ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

สปท.พิจารณาเรื่องกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

1.15K 0

การประชุม สปท. นัดนี้ จับตา พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เรื่องกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน

วาระสำคัญ วันนี้มีการพิจารณา รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน,วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ข้เสนอ คือ ให้ปรับที่มาของของกำนันเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ของตำบลที่มีการเลือกกำนัน ด้วยวิธีให้ประชาชนเลือกผู้ใหญ่บ้าน ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน จากเดิมที่ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกกันเองขณะที่วาระนั้น ต้องปรับให้เหลือ 5 ปี จากเดิมที่มีวาระดำรงตำแหน่งไปจนเกษียณอายุราชการที่ 60 ปี สำหรับผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับเลือกให้เป็นกำนัน ให้ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ต่อไป ส่วน ผู้ใหญ่บ้านที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกำนันสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่วนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกำนัน ก็ยังสามารถลงสมัครได้และดำรงตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดวาระ ขณะที่การทำหน้าที่ของกำนันนั้น ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง

ส่วนผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ทุกๆ 3 ปี โดยการในการประเมินผลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในข้อเสนอ ยังกำหนดบทเฉพาะกาลว่า ให้กำนันซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่กฎหมายใหม่ จะบังคับใช้ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ เป็นเวลา 5 ปี ขณะที่ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ให้ดำรงตำแหน่งไปจนอายุครบ 60 ปี เว้นแต่จะพ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend