ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

จับตา สปท.ถกวาระร้อน "เลือกตรงกำนัน-อยู่แค่ 5 ปี"

101.38K 11.49K
จับตา สปท.ถกวาระร้อน เลือกตรงกำนัน-อยู่แค่ 5 ปี

พรุ่งนี้ (10 เมษายน) ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 8/2560 ในเวลา 09.30 น. ณ ตึกรัฐสภา โดยจะมีการพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 2457ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งของกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งตรงของประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ วาระอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณ 60 ปี กำนันมาจากการเลือกของผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นๆ จากผู้ใหญ่บ้านที่ลงสมัครเป็นกำนัน อยู่ในวาระจนเกษียณ 60 ปี

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้สรุปรายงานและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน โดยมีที่มาจากการคัดเลือกกันของผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงได้สะท้อนถึงปัญหาของวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ซึ่งกำหนดให้เกษียณอายุเมื่อครบ 60 ปี โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้สรุปในรายงานว่า วาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจนครบกำหนดเวลาเกษียณอายุราชการนั้น ทำให้เกิดการแข่งขันกันเอง โดยไม่ใยดีต่อประชาชน และมีการซื้อเสียงกันอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการผูกขาดการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมาธิการฯ จึงเสนอหลักการการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน ให้กำนันมาจากการเลือกโดยตรงของราษฎร โดยให้ราษฎรเลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นที่ได้ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี

ทั้งนี้ การนำเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

กำนันยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ค้าน และสะท้อนว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใช่นักการเมือง แต่เป็นนักปกครองเหมือนปลัด/นายอำเภอ /ไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และการผลักไปสู่การเลือกตั้งตรงจากประชาชน จะมีการต่อสู้หาเสียงที่รุนแรงกว่า อย่าผลักผู้ใหญ่บ้านไปสู่กลุ่มก้อนทางการเมืองเลย วาระของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านก็เช่นกัน อยู่จนเกษียณจะได้ทำงานต่อเนื่อง /ไม่ใช่ 5 ปี โบกมือลา /ทำให้การวางแผนทำงานไม่ต่อเนื่อง

การพิจารณาของสปท.เรื่องนี้ จึงน่าจับตามองว่า จะนำไปสู่การแก้ไขพรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่2457 ตามข้อเสนอของกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปด้านการเมืองหรือไม่ และจะแก้ไขตามเสนอท่ามกลางการคัดค้านของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือไม่


เรื่องโดย นายหัวไทร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend