ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมขนส่ง จัดระเบียบแท็กซี่

2.74K 75
กรมขนส่ง จัดระเบียบแท็กซี่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยันยังไม่อนุมัติขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์อีก 5% เน้นมาตรการจัดระเบียบ taxi ให้สังคมพึงพอใจก่อนจึงจะพิจารณา ขู่ลงโทษขั้นสูงสุดทุกประเด็นการร้องเรียน หวั่นเป็นภัยต่อสังคม โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะโทษหนักถึงขั้นพักใช้ใบขับขี่รถสาธารณะ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก สนิท พรหมวงษ์ บอกว่า ขณะนี้สังคมยังคลางแคลงการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ และยังไม่ได้รับความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ จึงยังขอพิจารณาอัตราการขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่สาธารณะอีก 5% ไว้ก่อน เพราะกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดจริงจังทุกกรณี โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจะพิจารณาลงโทษพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีหากพบว่าการกระทำความผิด

ขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนายกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจความปลอดภัยในหลายโครงการอีกด้วย เช่น โครงการ TAXI OK / TAXI VIP โดยโครงการ TAXI-OK เป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน โดยการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ กล้อง CCTV มีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที) มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การการเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ส่วนโครงการ TAXI VIP หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการ TAXI OK อีกทั้งผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจมีแผนการประกผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจมีแผนการประกอบการแบบมืออาชีพ ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend