สนช.เตรียมลงมติ "สุรพงษ์"

นอกจาก วาระพิจารณาสำคัญ เรื่องร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม วันนี้ สนช. ยังเตรียมลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ "สุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล" อีกด้วย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พรเพชร วิชิตชลชัย มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม เพื่อเตรียมดำเนินกระบวนการถอดถอน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจากตำแหน่ง สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล กรณีการออกหนังสือเดินทางชนิดธรรมดา ให้อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ โดยมิชอบตามที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด โดยขั้นตอนในวันนี้ จะเป็นการลงมติของสมาชิก ว่า จะถอดถอนหรือไม่ถอดถอน ด้วยการลงมติแบบลับ เข้าคูหา
โดยมติ ที่จะถอดถอนได้หรือไม่นั้น ก็ต้องอาศัยเสียงสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 หรือมากกว่า 150 เสียงขึ้นไปจาก จากสมาชิกทั้งหมด 250 คน