"กรมสรรพากร" ตามรีดภาษี "ทักษิณ"

กรมสรรพากร ส่งเจ้าหน้าที่ติดหนังสือแจ้งไว้หน้าบ้านจันทร์ส่องหล้า เพื่อเรียกเก็บภาษีจากอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร

วันนี้ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จะนำหนังสือประเมินภาษีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากการซื้อขายหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น (ชินคอร์ป) เมื่อปี 2549 จำนวนภาษีรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มมูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท ไปติดที่หน้าบ้านจันทร์ส่องหล้าซึ่งเป็น ที่อยู่ของนายทักษิณที่แจ้งไว้ในระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย หลังจากที่นายทักษิณไม่มาฟังการแจ้งประเมินภาษีตามที่กรมสรรพากรนัดไว้วันที่ 27 มี.ค. 2560 และไม่ได้ส่งผู้รับมอบอำนาจให้มาฟังแทนตามนัดด้วย

ซึ่งการติดหนังสือประเมินภาษีนายทักษิณดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมสรรพากรต้องดำเนินการประเมินภาษีภายใน 10 ปี ซึ่งการประเมินภาษีนายทักษิณจะหมดอายุความในวันที่ 31 มี.ค. 2560 นี้สำหรับบรรยากาศหน้าบ้าน นายทักษิณ ชินวัตร ณ เวลา 10.30น. บรรดากองทัพสื่อ และช่างภาพ ยังคงรอคอย ทางการในการนำหมายศาล มากรณี ให้จ่ายภาษีหุ้นชิน ภายในวันที่ 31 มี.ค.2559 ซึ่ง ณ เวลาดังกล่าว ยังไม่มีหมายศาลมาติดประกาศหน้าประตูบ้านแต่อย่างใด

"กรมสรรพากร" ตามรีดภาษี "ทักษิณ"

"กรมสรรพากร" ตามรีดภาษี "ทักษิณ"

รายงานข่าวระบุว่า ภายในบ้านหลังดังกล่าว ไม่มีแม้เงาคุณหญิงพจมาน แต่จะมีเพียงนายพานทองแท้ มาพักบ้างเป็นครั้งคราว..แต่ส่วนใหญ่คยที่พักอาศัยในบ้านจะมีเพียงแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านเท่านั้นที่พักอาศัย

"กรมสรรพากร" ตามรีดภาษี "ทักษิณ"