"สุเทพ" นำ กปปส. ถก เสนอปรองดอง 5 ด้าน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มี.ค.ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสามัคคีปรองดอง ได้เชิญกลุ่มการเมือง โดยในวันนี้ได้เชิญ กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)

โดยมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิกปปส., นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองประธานกรรมการ, นายถาวร เสนเนียม รองประธานกรรมการ, นายชุมพล จุลใส กรรมการ, นายสกลธี ภัททิพญากุล กรรมการ, นายณัฐพล ทีปสุวรรณ กรรมการและเหรัญญิก, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กกปส., นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร กรรมการและผู้ช่วงเลขานุการ และนางสาวจุฑาภัตต เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยโฆษก กปปส.

"สุเทพ" นำ กปปส. ถก เสนอปรองดอง 5 ด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ ได้เรียกประชุมแกนนำกปปส. เพื่อเตรียมทบทวน สิ่งที่มวลมหาประชาชน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สร้างความปรองดอง ใน 5 ด้าน อาทิ
1.การปฏิรูปการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และกกต. ซึ่งต้องทำการเมืองให้เป็นของประชาชนคนไทย ทำพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองอย่างแท้จริง และต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธ์ ยุติธรรม รวมถึงการปรับ อำนาจหน้าที่ของ กกต. ที่ยังไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ
2. คือกระบวนการแก้ปัญหาป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ทั้งการปฏิรูปตำรวจ และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตำรวจไม่ใช่กองทัพ จะจัดระบบกำลังอย่างทหารไม่ได้ โดยต้องกระจายอำนาจ พร้อมเสนอตั้งกองบัญชาการตำรวจ จังหวัด แก้ปัญหาการวิ่งเต้น
3. การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบราชการ ที่ต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ให้จังหวัดเป็นนิติบุคล โดยจะเสนอให้ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยวิธีการสรรหา ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน และสภาจังหวัด
4 เป็นข้อที่สำคัญ ที่สุด คือ การปฏิรูปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่จะทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองในวันข้างหน้า โดยต้องเริ่มแก้จากระบบการศึกษา ที่ต้องรื้อระบบกระทรวง ทั้งนี้ ตนเองเสนอให้ รัฐ ส่งเสริม การศึกษาในระดับอาชีวะ ปวช. และ ปวส. ให้ฟรี และมีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม
5 การส่งเสริมอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน รัฐต้องกำหนด เส้นมาตรฐานความพอเพียง ใคร ต่ำ กว่าระดับ รัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือ และเอาจริงเอาจัง พร้อมจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง