ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เก็บภาษีหุ้นชินฯ ไร้ข้อสรุป สตง.ชงยืดเวลาให้สรรพากร!

5.99K 624
เก็บภาษีหุ้นชินฯ ไร้ข้อสรุป สตง.ชงยืดเวลาให้สรรพากร!

เก็บภาษีอดีตนายกฯทักษิณ กรณีขายหุ้นชินฯยังไม่มีข้อยุติ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมีมติไม่ขยายเวลาการออกหมายเรียก หลังเวลาล่วงเลย 5 ปี ขณะที่ สตง. ทำหนังสือให้ยืดระยะเวลาจัดเก็บภาษีหุ้นชินออกไป ไม่เช่นนั้นโดนมาตรา 157

คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการคลัง ประภาส คงเอียด เป็นประธาน มีมติไม่ขยายเวลาการออกหมายเรียกหลังเวลาล่วงเลยไป 5 ปี กรณีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ขายหุ้น บมจ.อินทัช หรือชื่อเดิมบมจ.ชินคอร์ป ให้กลุ่มเทมาเส็ก มูลค่ากว่า 7.3 หมื่นล้าน ขณะที่ สตง.ทำหนังสือถึง รมว.คลัง-กรมสรรพากร ให้ยืดระยะเวลาการจัดเก็บภาษี

รองปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ จากการประชุมพิจารณาข้อหารือทั่วไปของกรมสรรพากร กรณีมาตรา 19 ของประมวลรัษฎากร ระบุว่า กรณีที่ผู้ยื่นแบบเสียภาษีแต่เสียภาษีไม่ครบ กรมสรรพากรมีอำนาจประเมินภาษีในระยะเวลา 10 ปี แต่ต้องออกหมายเรียกภายใน 5 ปี หากไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี ก็จะไม่มีอำนาจการประเมินภาษีได้ ว่า หากกรมสรรพากรไม่ได้ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี จะสามารถขยายเวลาออกหมายเรียกตามอำนาจมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง ของประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมสรรพากรไม่สามารถขยายเวลาออกหมายเรียกได้ เพราะมาตรา 19 เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าต้องการให้กรมสรรพการดำเนินการออกหมายเรียกภายใน 5 ปี นอกจากนี้มาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง การขยายเวลาการออกหมายเรียกจะต้องเป็นการให้คุณแก่ผู้เสียภาษี ไม่สามารถให้โทษกับผู้เสียภาษีได้ โดยจากนี้จะนำมติดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป และดำเนินการต่อทุกคดีทางภาษี

ส่วนการเรียกเก็บภาษีจากหุ้นชินฯ เป็นเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยต้องดูว่าการจัดเก็บภาษีมีความชัดเจนหรือไม่ และผลที่ประชุมวันนี้ ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดเก็บภาษีหุ้นชินฯ เนื่องจากการประเมินเสียภาษีหุ้นของนายทักษิณยังไม่มีองค์กรตัดสินชัดเจนว่าควรเสียภาษีหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปว่าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี หรือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส บอกว่า สตง.ได้ทำหนังสือไปยังรัฐมนตรีคลัง และกรมสรรพากร ให้พิจารณาขยายเวลาจัดเก็บภาษีออกไป จากกำหนดเดิมสิ้นสุดอายุความในวันที่ 31 มี.ค.60 เพื่อให้กรมสรรพากรมีเวลาออกหมายเรียกเก็บภาษีเงินได้จากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากกรณีการขายหุ้นบมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น หลังประเมินมูลค่าภาษีประมาณ 16,000 ล้านบาท

เพราะหากปล่อยคดีให้หมดอายุความจะดำเนินการจัดเก็บภาษีไม่ได้ และหากไม่ขยายเวลาออกไป คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรต้องมีเหตุผลรองรับ เนื่องจาก สตง.พิจารณาจากมาตรา 3 อัฎฐ ประมวลรัษฎากร สามารถขยายเวลาออกไปสำหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งมีเหตุสมควรต่อการจัดเก็บภาษี เพราะมีมูลค่าจัดเก็บภาษีจำนวนมาก หากผู้เกี่ยวข้องและกรมสรรพากรไม่ดำเนินการจัดเก็บภาษีและขยายเวลาออกอาจต้องมีความผิดมาตรา 154,157 ประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากละเลยการปฏิบัติหน้าที่ มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend