ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563.

นายจ้างหักเงินกู้ยืมการศึกษาคืนได้

663 0

ภายหลังพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญระบุว่า ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการเข้มงวด ในการชำระคืนเงินกู้เพื่อการศึกษา หลังจากที่ผ่านมาประสบปัญหาผู้กู้ไม่ยอมใช้คืนเงินกองทุน คิดเป็นวงเงินจำนวนมหาศาล พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ จึงกำหนดการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มาตรา 42 ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดเป็นกฎหมายที่นายจ้างต้องหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้กองทุน กยศ.ด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend