"ช่างสิบหมู่-ทหารกรมสรรพาวุธ" เข้าถอดชิ้นส่วน เตรียมซ่อมแซมราชรถน้อย

สำนักช่างสิบหมู่และทหารจากกรมสรรพาวุธทหารบกเข้าทำการถอดชิ้นส่วนราชรถน้อย เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยในส่วนที่เป็นโลหะและระบบช่วงล่างทั้งหมดกรมสรรพาวุธจะรับไปดำเนินการ ส่วนที่เป็นไม้ช่วงบนสำนักช่างสิบหมู่จะรับไปดำเนินการ ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

"ช่างสิบหมู่-ทหารกรมสรรพาวุธ" เข้าถอดชิ้นส่วน เตรียมซ่อมแซมราชรถน้อย

"ช่างสิบหมู่-ทหารกรมสรรพาวุธ" เข้าถอดชิ้นส่วน เตรียมซ่อมแซมราชรถน้อย

"ช่างสิบหมู่-ทหารกรมสรรพาวุธ" เข้าถอดชิ้นส่วน เตรียมซ่อมแซมราชรถน้อย

"ช่างสิบหมู่-ทหารกรมสรรพาวุธ" เข้าถอดชิ้นส่วน เตรียมซ่อมแซมราชรถน้อย

"ช่างสิบหมู่-ทหารกรมสรรพาวุธ" เข้าถอดชิ้นส่วน เตรียมซ่อมแซมราชรถน้อย

"ช่างสิบหมู่-ทหารกรมสรรพาวุธ" เข้าถอดชิ้นส่วน เตรียมซ่อมแซมราชรถน้อย

"ช่างสิบหมู่-ทหารกรมสรรพาวุธ" เข้าถอดชิ้นส่วน เตรียมซ่อมแซมราชรถน้อย