ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 สาขาทัศนศิลป์ - วรรณศิลป์ - ศิลปะการแสดง รวม 12 คน

12.36K 1.46K
ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 สาขาทัศนศิลป์ - วรรณศิลป์ - ศิลปะการแสดง รวม 12 คน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) เป็นประธาน

ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2559 ว่า คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ได้มีมติประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2559 รวมทั้งหมด 12 คน ใน 3 สาขา ได้แก่

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4คน ได้แก่1. นางคำสอน สระทอง (ประณีตศิลป์ -ทอผ้า)2.นายเดโช บูรณบรรพต (ภาพถ่าย) 3.นางลาวัลย์ อุปอินทร์ (จิตรกรรม)4.รศ.เสนอ นิลเดช (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี)

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นาย กิตติศักดิ์ มีสมสืบ 2. นางชูวงศ์ ฉายะจินดา 3.นายธัญญา สังขพันธานนท์ 4. ศ.พิเศษ เรืองอุไร กุศลาสัย

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ดนตรีไทยสากล)2.นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ (กรแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)3.นายสมบัติ เมทะนี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 4.นายหะมะ แบลือแบ (มะยะหา)(การแสดงพื้นบ้าน-ดีเกร์ฮูลู)

ประธานกวช. กล่าวต่อไปว่า ทุกคนถือว่ามีผลงาน มีการพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนโปร่งใส โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในแต่ละสาขาจะมีศิลปินแห่งชาติร่วมอยู่ด้วย 

อย่างไรก็ตามในปี 2559 มีการเสนอรายชื่อเข้าชิงในสาขาทัศนศิลป์ 105 รายชื่อ วรรณศิลป์ 89 รายชื่อ และศิลปะการแสดงกว่า 219 รายชื่อ โดยผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติในวันที่ 24 ก.พ. 2560 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ หรือวันเวลา ใดตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และในส่วนของวธ.จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงศิลปินแห่งชาติ

ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีศิลปินสาขาต่างๆ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรวม 266 คน และพ.ศ.2559 จำนวน 12 คน รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 278 คน เสียชีวิตไปแล้ว 120 คน มีชีวิตอยู่ 158คน

นายสมบัติ เมทะนี กล่าวว่ารู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เพราะตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตศิลปิน นักแสดงมาตั้งแต่ปี 2504 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินชีวิตในการเป็นนักแสดงที่ดี มีความรับผิดชอบ และทำประโยชน์เพื่อสังคม รวมถึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ เมื่อปี 2508 เคยเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง จากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน ถือเป็นความประทับใจที่สุดในชีวิต ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ และสมกับการรอคอย เนื่องจากการเป็นศิลปินแห่งชาตินอกจากแสดงให้เห็นว่าเราเป็นศิลปิน นักแสดงที่ได้รับการยอมรับ นับถือ หรือยกย่องแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า เราเป็นคนของชาติไทย เป็นศิลปินของชาติไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ตนอยากขอบคุณถึงคณะกรรมการทุกท่านที่ได้คัดเลือกตนเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ และอยากฝากไปถึงศิลปินคนรุ่นใหม่ทุกคน ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ศิลปิน นักแสดงที่ดี สร้างสรรค์ทำสิ่งที่ดี มีประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) กล่าวว่า จากเด็กบ้านนอกได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นความภาคภูมิอย่างที่สุดและถือว่าชีวิตและการทำงานมาไกลจริงๆ เป็นวันที่มีความสุขมากๆ สิ่งที่จะทำต่อจากนี้เป็นการพัฒนาดนตรีไทยสู่สากล โดยเฉพาะการนำขลุ่ยปลุกค่านิยมของความเป็นไทยและประกาศศักดาเรื่องดนตรีไทย ขณะนี้กำลังจัดตั้งวงขลุ่ยของชาติ โดยเร่งหานักขลุ่ยฝีมือดีของแต่ละจังหวัดมาร่วมเล่นดนตรีไทยใช้แสดงงานระดับชาติและนานาชาติ ถือเป็นวาระแห่งชาติ ปรับระดับเสียงให้เล่นกับเครื่องดนตรีสากลทุกชนิดได้

ซึ่งวิทยาการความรู้และเทคนิคต่างๆ จะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเป็นพลังสำคัญสืบทอดไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ ได้แต่งบทเพลงถวายความอาลัย ร.9 จะน้อมนำคำสอนของพระองค์ ทรงเป็นต้นแบบ ทรงเป็นครูดนตรีผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ และแต่งเพลงขลุ่ยเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 ตนจะขอเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนดนตรีรุ่นใหม่และมุ่งมั่นอนุรักษ์ความเป็นไทยต่อไป

นายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) กล่าวว่า ได้สร้างผลงานภาพถ่ายที่เก็บบันทึกความสวยงามและมีคุณค่า ทั้งภาพวิถีชีวิต ภาพธรรมชาติ และที่ภาคภูมิใจที่สุดได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นช่างภาพในการบันทึกพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการเสด็จเยือนต่างประเทศ ได้ร่วมปฏิบัติงานถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตริย์ต่างประเทศ ตลอดจนบันทึกภาพพระราชพิธีเฉลฺมฉลองครองราชย์ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระที่นั่งอนันตสมาคม และที่ปลาบปลื้มใจที่สุดร่วมถ่ายภาพในหลวงการเสด็จออกสีหบัญชร ในการทำงานต้องแม่นยำ สวยงามและมีเรื่องราว เพราะทุกเหตุการณ์มีความสำคัญเหมือนการบันทึกไดอารี่ เป็นข้อมูลย้อนกลับไปศึกษาได้ การได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ นับเป็นกำลังใจทำงานให้ตัวเองและยินดีแนะนำความรู้ศิลปะถ่ายภาพให้ช่างภาพรุ่นใหม่

นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กวีซีไรต์ เจ้าของนามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ตนจะสร้างผลงานทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างต่อเนื่อง งานเขียนทำด้วยความรักและแสดงออกทางความคิด ตลอดจนทัศนะของชีวิตต่อปัญหาสังคม การเมือง และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชื่อมั่นวรรณกรรมมีหน้าที่ส่งเสริมจิตวิญญาณ ฝากถึงกวีรุ่นใหม่ทำงานเผยแพร่ความจริง ความดี ความงาม เพื่อยกระดับความรู้สึกนึกคิดของคน อย่าไขว้เขวจากวัตถุนิยมสำหรับการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมตนเน้นสืบสานเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจและรักการอ่านในภายหลัง นอกจากนี้ อยากให้ภาครัฐส่งเสริมวรรณกรรมดีๆ เข้าห้องสมุดมากขึ้น ตลอดจนจัดอบรมปลุกเร้าบรรณารักษให้มีวิสัยทัศน์รักการอ่านเพื่อให้ส่งต่อหนังสือดีมีคุณภาพแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend