ธ.ก.ส.รุกขายข้าว ตลาดอีคอมเมิร์ซ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. หาตลาดขายข้าว A-RICE เตรียมส่งขายอาลีบาบา และเจรจาส่งออกสิงคโปร์

รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. อภิรมย์ สุขประเสริฐ ระบุ จะเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายข้าวแบรนด์เอไรซ์ ทั้งการส่งออกและการใช้ตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะเริ่มขายผ่านเว็บไซต์อาลีบาบา ส่วนตลาดในประเทศได้รับผลดีจากกระแสซื้อข้าวช่วยชาวนา และกระทรวงการคลังยังกำหนดให้ของขวัญปีใหม่ของทุกหน่วยงานต้องเป็นข้าว ซึ่ง ธ.ก.ส.จะเป็นผู้รับจ้างผลิตและติดแบรนด์แต่ละหน่วยงาน