ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เนชั่นเผยบริษัทไม่มีก.ก. ลงนาม ทำผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ Q3

3.81K 48
เนชั่นเผยบริษัทไม่มีก.ก. ลงนามทำผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ Q3

เนชั่น แจงกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินไตรมาส 3 ของบริษัท เหตุบริษัทไม่มีกรรมการลงนามรับรองงบ ต้องรอก.ล.ต. พิจารณา ตลาดหลักทรัพย์จึงจะปลดเครื่องหมาย "SP" ได้

รายงานข่าวจาก บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ว่า การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี มิได้มีสาเหตุมาจากความไม่ครบถ้วนถูกต้องของการจัดทำข้อมูลทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด แต่มีสาเหตุมาจากข้อจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน กล่าวคือ งบการเงินไม่ได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารของบริษัท เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทไม่มีผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามรับรอง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว แต่มีผู้คัดค้านการยื่นจดทะเบียนกรรมการของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งเอกสารซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อได้

สำหรับงบการเงินไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน ของบมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น และบมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ก็ไม่มีการแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีเช่นกัน เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการที่มีอำนาจลงนาม

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ขณะนี้ ทางบริษัทเนชั่น กรุ๊ป ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงปัญหาดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และทางตลาดหลักทรัพย์จะรอการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต. ว่า งบการเงินที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นี้ ก.ล.ต. จะอนุมัติหรือไม่ ถ้าหากอนุมัติ ทางตลาดหลักทรัพย์จึงจะปลดเครื่องหมาย SP (Suspension) และขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) แทน เพื่อให้นักลงทุนรับทราบ จนกว่าบริษัทเนชั่น กรุ๊ป จะมีกรรมการที่ครบถ้วน ถึงจะปลดเครื่องหมาย NP ได้

สำหรับความคืบหน้าของการจดทะเบียนคณะกรรมการ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแล้วนั้น ทางเนชั่น กรุ๊ป ได้ทำจดหมายชี้แจงต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวง คาดว่าจะใช้เวลาราว 15 วัน จากนั้นบริษัทจึงจะสามารถดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend